Skanstorget

Förvandlingen av Skanstorget har varit en långkörare utan slut i sikte. Redan 2018 röstade göteborgarna fram ett vinnande koncept om hur platsen skulle förändras. Men än har inte mycket hänt i området.

Nu lägger sig krogjätten Göteborgsfamiljen i platsens framtida utformning genom Göteborgsförslaget: "Nya planen för Skanstorget – återskapa det storartade salutorg som Skanstorget var i över 50 år"

De menar att när göteborgarna bjöds in till att rösta om Skanstorgets framtid utelämnades vad de anser det mest självklara alternativet:

"Nämligen att återskapa det salutorg som anlades 1889 och som revs 1941. Det är fortfarande samma detaljplan som gäller vilket innebär att ett bygglov borde kunna beviljas inom ett par månader från inkommen ansökan".

Salutorg. Göteborgsfamiljen lägger ett Göteborgsförslag om Skanstorgets framtid.

Salutorg. Göteborgsfamiljen lägger ett Göteborgsförslag om Skanstorgets framtid.

Göteborgsfamiljen

Ställer upp om det krävs

Göteborgsfamiljen uppger att de har konsulterat fastighetsutvecklare som menar att förslaget går att genomföra inom två år från ett politiskt beslut. 

Krögarna menar även att de inte har någon ambition att bygga och äga fastigheten eller att driva verksamhet på salutorget men kan ställa upp om det krävs.

"Vi brinner för att göra Göteborg roligare (och vackrare) och Skanstorget ligger såklart oss varmt om hjärtat."