Under hösten har delar av Herkulesgatan i Kville varit testgata i projektet Framtidsgatan. Det innebär att gatan har använts i en studie där Göteborgs stad ämnar ta fram en modell för snabb gatuomvandling som inte kräver bygglov.

I ett första steg ville staden få in åsikter om vad boende tycker skulle göra gatan mer trivsam.

Deadline för insamlingen av förslag har passerat och det är därmed dags för nästa steg i projektet.

Förslag på förändringar

Digitalt finns nu en skiss på hur gatan skulle kunna förändras. Bland annat finns förslag på en en målning på marken, var besöksparkeringarna ska ligga samt bredare cykelbanor. Även detta ska medborgarna få en chans att tycka till om, innan gatuomvandlingen blir verklighet.

Sista dagen att lämna in synpunkter på Herkulesgatans nya utformning är söndag 27 november.