I början av året dömdes en person som tidigare varit anställd inom kommunens förskola för grovt sexuellt övergrepp mot barn, på en av kommunens förskolor sensommaren och hösten 2021. När polisen inledde sin utredning togs personen ur tjänst.

Nyligen togs fallet upp i hovrätten som rev upp domen och friade personen.

https://www.mitti.se/nyheter/hovratten-frikanner-forskoleanstalld-fran-sexovergreppsdom/repvfu!F2FrutzYuQ8VaSkuDqS@dg/

I vår har en oberoende utredning genomförts på uppdrag av kommunen, som bland annat tar upp kommunens agerande.

– Å ena sidan ser vi att många rutiner och riktlinjer fungerat. Samtidigt ser vi att vi har gjort en del saker fel. Det är vi otroligt ledsna för. Sedan ser vi en hel del bra förbättringsförslag, säger Johannes Pålsson, chef vid kommunens barn- och utbildningsförvaltning.

Utredningen gjordes innan den tidigare anställde friades i hovrätten.

– Vårt förfaringssätt ska vara lika oavsett om någon döms eller inte. Våra slutsatser har ingen koppling till domen, säger Johannes Pålsson.

Rektorn tvingas bort

Undersökningen visar flera brister. Bland annat togs inga referenser från den anställdas tidigare arbetsgivare, i stället gick kommunen på rekommendationer av en kollega.

Bland åtgärderna nämns att kommunen framöver ska se över och förtydliga i riktlinjerna att referenser alltid ska tas, även vid timvikariat.

Förskolans rektor anses även ha brustit i sitt arbete i samband med att hen mottog ett mejl om de misstänkta övergreppen, men inte tog det vidare till polis, socialtjänst eller förvaltningsledning.

Rektorns agerande gör att kommunen låter hen lämna uppdraget och omplaceras till administrativa uppgifter. Dessutom ges en skriftlig varning.

Dålig kommunikation

Vidare anses kommunen ha haft stora brister i sin kommunikation. Framför allt riktas kritik mot stödet till vårdnadshavare på förskolan och det berörda barnets familj.

"Det stöd som gavs efter händelsen upplevdes inte som tillräckligt, nästan obefintligt, och den stödlinje som öppnades bidrog snarare till frustration än stöd, då upplevelsen var att det även där inte gick att få svar på sina frågor", skriver kommunen i sin analys av utredningen.

Enligt Johannes Pålsson tar de till sig av kritiken.

– Vi skulle ha tagit med oss med oss representanter från andra myndigheter, som polisen. De hade kunnat beskriva ärendet, hur utredningen går till och vad förundersökningssekretess innebär, säger han.