Tillskott. Sportfältet på Gärdet ska byggas ut med nya hybridgräsplaner. Foto: Pekka Pääkkö

Förorenad mark på Gärdet klassas som farligt avfall

Under arbetet med de nya hybridgräsplanerna på Gärdet upptäcktes föroreningar i marken. Det handlar bland annat om miljö- och hälsofarliga PAH som tros komma från gammal tjärasfalt.

  • Publicerad 09:28, 7 jul 2021

När det handlar om föroreningar i mark är det bäst att inte röra i det.

Förra veckan berättade Mitt i Östermalm att hybridgräsplanerna på Gärdet kommer att bli försenade – troligtvis med cirka ett år. Orsaken är att man hittat föroreningar i marken.

Det förorenade området bedöms vara cirka 1 500 kvadratmeter stort. På tio provpunkter har man hittat både organiska föroreningar och metaller som barium, nickel och kobolt.

Över gränsen för farligt avfall

Det handlar bland annat om polycykliska aromatiska kolväten, PAH, som anses vara både miljö- och hälsofarliga. I flera av provpunkterna överskred halten av PAH gränsen för farligt avfall.

– Det kommer troligtvis från gammal asfalt från en tidigare beläggning. Gammal asfalt innehöll mycket gifter som vi påträffar där det gått gamla vägdragningar, säger Stefan Troëng, enhetschef på miljöförvaltningens företagsenhet som hanterar miljöfarliga verksamheter.

Att man hittat föroreningar i marken där hybridgräsplanerna ska byggas behöver inte betyda att det är riskfyllt att vistas på området runt omkring.

– När det handlar om föroreningar i mark är det bäst att inte röra i det, för det är då det finns en spridningsrisk. Så länge det inte sprids behöver det inte vara farligt. Men om man ska bygga något behöver man förstås gräva och då behöver massorna tas om hand som farligt avfall och köras till en särskild deponi.

Är den här typen av föroreningar vanliga?

– Det finns ju tyvärr föroreningar från olika verksamheter lite varstans i stan. Det här fallet är inte något som sticker ut vid en jämförelse, säger Stefan Troëng.

Hybridgräsplanerna på Gärdet är ett projekts som kantats av förseningar. Efter upptäckten av föroreningar finns det även risk att notan stiger. Kungliga Djurgårdsförvaltningen kommer nu att utreda vem som har ansvar för de föroreningar som uppkommit, skriver fastighetskontoret.