För att få fler av sina anställda att välja ett klimatsmart sätt att ta sig runt vill staden erbjuda dem att köpa förmåns­cyklar. De är tänkta att även användas privat och kostnaden dras på lönen. För den enskilde skulle det betyda att de kan spara runt 20 till 50 procent på ett cykelköp.

2022 gick dåvarande blågröna majoriteten ut med nyheten. Förra året meddelande nuvarande rödgröna styret att en leverantör skulle upphandlas under hösten och att cyklarna skulle erbjudas till anställda under 2024. Så blir det inte.

"Kan inte lämna prognos"

I ett nytt ställningstagande slår Skatteverket fast att förmånscyklarna inte länge är momsbefriade. Enligt stadsledningskontoret, som håller i projektet, ställer det till saker och ting.

De menar att det nu blir svårt att räkna ut vad enskilda anställda ska förmånsbeskattas för, då det beror på en rad saker som cykeltyp och vilken skattetabell den anställde tillhör.

Vidare påverkar avdraget sådant som sjukpenning och föräldrapenning.

– Vi behöver mer tid för att kunna bedöma om det fortfarande är en förmån för medarbetarna med det nya skatterättsliga ställnings­tagandet. Vi kan därför inte lämna någon prognos för om och i så fall när en upphandling kan göras, skriver Anita Lidberg, personaldirektör vid stadsledningskontoret, i ett mejl.

Många fördelar

Det var efter en dom i EU-domstolen som Skatteverket genomförde förändringen. Stockholms stad vill nu att myndighetens ställnings­tagande prövas i Skatterättsnämnden.

– Vi vill se om Skatteverkets bedömning är korrekt och begära förhandsbesked från nämnden för att få klarhet i hur momsfrågan ska tolkas, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Oavsett är chansen liten att beskedet om att få cyklarna på plats 2024 håller. Skulle ärendet överklagas till Högsta förvaltningsdom­stolen kan ta det ta ett år att få besked – och innan saken är helt utredd vill inte staden inleda en upphandling.

Målet är dock fortfarande att förr eller senare kunna erbjuda cyklar till kommunens 45 000 medarbetare.

– Vi tror att upplägget har många fördelar, även om det inte skulle gå att dra av momsen på det sätt vi förut bedömt var möjligt, säger Lars Strömgren.

Stockholm stad fixar billigare cyklar till personalen

Stadens anställda ska få köpa hojar till en billig peng. Förutsatt att upphandlingen inte får punka kan de börja rulla nästa år.

För över ett år sedan gick staden ut med ett löfte. Alla anställda inom kommunen skulle erbjudas en förmånscykel.

Först nu har processen med att upphandla en leverantör startat.

– Cyklarna erbjuds med bruttolöneavdrag. Det lönesystem vi hade var inte anpassat för det och behövde uppdateras. Dessutom ville vi undersöka vilka olika typer av upplägg som fanns, så allt blir rätt från början, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Det har gått troll i stadens tidigare försök att upphandla cykeltjänster. Införandet av de hyrcyklar som skulle finnas till för stadens medborgare blev ett fiasko. Den upphandlingen överklagades och när cyklarna väl hamnade på gatan, flera år försenade, drogs de snabbt tillbaka eftersom de inte var säkra att cykla på.

Hur ser du på risken att den här upphandlingen överklagas?

– Den risken finns alltid, men jag hoppas att det inte behöver bli så. Förvaltningen har undersökt hur andra kommuner och regioner gjort liknande upphandlingar för att se till att vi ställer rätt krav.

Många cyklar att välja bland

Förmånscyklarna är en skattepliktig förmån och får användas privat. Kostnaden dras på lönen. De erbjuds till alla tillsvidareanställda inom kommunen, vilket är närmare 45 000 personer. Målet är att göra det enklare att pendla klimatsmart.

– Det här är ett bra sätt att göra cykling tillgängligt för alla som jobbar inom kommunen. Det är också ett sätt att föregå med gott exempel och vara en bra arbetsgivare.

Erbjudandet ska gälla ett brett utbud av cyklar, med eller utan el.

– I kommuner som erbjudit liknande saker har det visat sig att det är extra bra när det gäller dyrare cyklar, som el- eller lådcyklar. Där blir nettoeffekten för individen ganska stor.

Hur mycket en enskild anställd sparar in på en cykel beror på inkomst och typ av cykel. Leverantörer av förmånscyklar uppger en besparing på mellan 20 och 50 procent.

Förhoppningen är att tjänsten ska ha upphandlats under hösten och att cyklarna kan börja rulla 2024.

Får användas privat

Förmånscyklarna är en skattepliktig förmån. Det innebär att arbetsgivaren tillhandahåller en cykel som får användas privat.

De erbjuds med bruttolöneavdrag, vilket betyder att en del av den obeskattade lönen går att växla mot en hyrcykel.

Utbudet ska vara brett. .

Leverantören ska också erbjuda en helhetslösning som innefattar beställningsportal, inlämning och utlämning samt kundsupport.

Cyklarna erbjuds till tillsvidareanställda inom alla nämnder och förvaltningar.

En enskild anställd sparar olika mycket beroende på cykel och inkomst. Leverantörer av förmånscyklar uppger en besparing på mellan 20 och 50 procent.

Ambitionen är att de kan vara på plats 2024.

Källa: Stockholms stad

Den här gången blir det rätt från början, säger Lars Strömgren (MP) om stadens upphandling av cyklar.

Den här gången blir det rätt från början, säger Lars Strömgren (MP) om stadens upphandling av cyklar.

Klara B Orreteg/Mostphotos

45 000 cyklar kan snart delas ut

Förmånscyklar till stadens anställda ska rullas ut – om inte upphandlingen går snett