För över ett år sedan gick staden ut med ett löfte. Alla anställda inom kommunen skulle erbjudas en förmånscykel.

Först nu har processen med att upphandla en leverantör startat.

– Cyklarna erbjuds med bruttolöneavdrag. Det lönesystem vi hade var inte anpassat för det och behövde uppdateras. Dessutom ville vi undersöka vilka olika typer av upplägg som fanns, så allt blir rätt från början, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Det har gått troll i stadens tidigare försök att upphandla cykeltjänster. Införandet av de hyrcyklar som skulle finnas till för stadens medborgare blev ett fiasko. Den upphandlingen överklagades och när cyklarna väl hamnade på gatan, flera år försenade, drogs de snabbt tillbaka eftersom de inte var säkra att cykla på.

Hur ser du på risken att den här upphandlingen överklagas?

– Den risken finns alltid, men jag hoppas att det inte behöver bli så. Förvaltningen har undersökt hur andra kommuner och regioner gjort liknande upphandlingar för att se till att vi ställer rätt krav.

Många cyklar att välja bland

Förmånscyklarna är en skattepliktig förmån och får användas privat. Kostnaden dras på lönen. De erbjuds till alla tillsvidareanställda inom kommunen, vilket är närmare 45 000 personer. Målet är att göra det enklare att pendla klimatsmart.

– Det här är ett bra sätt att göra cykling tillgängligt för alla som jobbar inom kommunen. Det är också ett sätt att föregå med gott exempel och vara en bra arbetsgivare.

Erbjudandet ska gälla ett brett utbud av cyklar, med eller utan el.

– I kommuner som erbjudit liknande saker har det visat sig att det är extra bra när det gäller dyrare cyklar, som el- eller lådcyklar. Där blir nettoeffekten för individen ganska stor.

Hur mycket en enskild anställd sparar in på en cykel beror på inkomst och typ av cykel. Leverantörer av förmånscyklar uppger en besparing på mellan 20 och 50 procent.

Förhoppningen är att tjänsten ska ha upphandlats under hösten och att cyklarna kan börja rulla 2024.