Den grönblå majoriteten har som mål att fler ska välja ett klimatsmart och miljömässigt bättre resande, som till fots, med cykel eller kollektivt.

– Idén med förmånscyklar är att få fler att ta det steget. Självklart kan man köpa en egen cykel, men här får man möjlighet att välja en lite dyrare cykel eller en elcykel till en lägre kostnad, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Förmånscyklarna ska erbjudas till kommunens runt 40 000 tillsvidareanställda.

Får välja från en leverantör

Staden ska upphandla en leverantör med stort utbud av cyklar, från vilken anställda kan välja en cykel vars kostnad dras på lönen.

– Det blir som en månadskostnad som dras på bruttolönen. Man gör det några år, sedan kan man köpa loss cykeln för ett lägre värde. Så ingår även service, säger Daniel Helldén.

Cykeln betraktas som en skattepliktig förmån som arbetstagaren får använda även privat.

Samtidigt finns sedan årsskiftet en skattelättnad som minskar kostnaden för en anställd att skaffa cykel genom sin arbetsgivare.

– Nu blir det än mer fördelaktigt.

Får ta bilen om man vill

Den anställda som helst tar bilen till jobbet kan också fortsätta göra det.

– Vi tvingar ingen att ta sig fram på ett eller annat sätt, utan vi ger dem bara bättre möjligheter att välja cykeln, inte minst genom större möjlighet att välja en elcykel.

För kommunen består den egna kostnaden till störst del av att sköta det administrativa, menar Daniel Helldén, då anställda själva betalar cyklarna.

Kan förmånselsparkcyklar bli något att vänta i framtiden?

– Nej, vi vill helst att folk ska trampa, det är bra för hälsan. Så inga helt eldrivna saker.

Systemet ska finnas på plats innan årsskiftet.