Efter att ett avtalsbråk blossat upp i januari 2020 gällande en fastighet i logistikområdet i Brunna valde Jan Persson och hans företag Kilenkrysset att stämma Upplands-Bro kommun på 142 miljoner kronor.

Bakgrunden till tvisten är ett avtal med löfte om ett markköp som parterna skrev 2012. Detta menade kommunen inte längre gällde då markköpet blev aktuellt 2019

Första spadtaget i Kungsängen. Vid spaden, Jan Persson Kilenkrysset, Yvonne Stein Upplands-Bro, Veli-Matti Passinen Altia och Irene Seth Upplands-Bro.

Första spadtaget i Kungsängen. Vid spaden, Jan Persson Kilenkrysset, Yvonne Stein Upplands-Bro, Veli-Matti Passinen Altia och Irene Seth Upplands-Bro.

Pressbild / Kilenkrysset

När ärendet togs upp i Attunda tingsrätt i oktober 2021 gick Persson bet, kommunen hade bättre rätt till fastigheten och Kilenkrysset skulle betala kommunens rättegångskostnader. Bolaget valde då att överklaga till hovrätten. Enligt tidsplanen kommer målet att tas upp i början av nästa år.

Erbjuder förlikning

Nyligen fick samtliga ledamöter i kommunstyrelsen ett brev från Jan Persson. Han föreslår att parterna borde förlikas istället för att fortsätta tvista i domstol.

– Jag är redan för gammal, men jag vill inte bli ännu äldre. Jag har hållit på med detta i tre år, och det är stora pengar. Räntan för kommunen går upp med en och en halv miljon i månaden. Det är många dagisplatser, om jag säger så, säger Jan Persson.

I brevet skriver Jan Persson att företagets skadeståndsanspråk uppgår till knappt 142 miljoner kronor. ”Med dagens dröjsmålsränta är den årliga räntan drygt 16 miljoner kronor per år”. I brevet skriver Persson att det för kommunens del rör sig om ”knappt 40 miljoner kronor”.

Jan Persson, grundare och vd, Kilenkrysset

Jan Persson, grundare och vd, Kilenkrysset

Pressbild / Kilenkrysset

Tillsammans med brevet bifogades även ett förslag på förlikning samt ett förslag på köpeavtal för den aktuella fastigheten som tvisten gäller. Perssons förslag är att Kilenkrysset får köpa fastigheten för 50 miljoner kronor.

Det finns inte bara en fastighetstvist mellan parterna. I mark- och miljödomstolen ligger ett ärende som berör att kommunen vill att tomträttsavgälden för fastigheten ska höjas. Detta mål ligger vilande i väntan på beslut i fastighetstvisten.

Den aktuella fastigheten i Upplands-Bro sett från drönarvy.

Den aktuella fastigheten i Upplands-Bro sett från drönarvy.

Pressbild / Kilenkrysset

”Jag är rädd om skatte­betalarnas pengar”

Kommundirektören Ida Texell låter förvånad över det faktum hur Jan Persson valt att agera. Hon understryker att man står mitt i en rättstvist och att det normala är att sekretess råder kring eventuella förslag på överenskommelser mellan parterna.

Ida Texell säger också att eventuella bud vid en förlikning måste stå i proportion till vad marken är värd, men att det ytterst är ett beslut för kommunfullmäktige att ta – inte kommundirektören. Upplands-Bro har under processens gång låtit värdera marken och kommit fram till att den är värd 150 miljoner.

Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro kommun

Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun

– Jag är rädd om skattebetalarnas pengar och mitt uppdrag är att göra så rätt och riktigt som jag kan, och i det här fallet lyssna på våra jurister och de råd som de ger oss, säger Ida Texell.

Vid tidpunkten för att den här artikeln skrivs rör det sig alltså om minst 182 miljoner kronor vid en eventuell förlust för kommunen i hovrätten. På bordet finns nu alltså även Perssons förslag om förlikning på 50 miljoner.

Vad är mest ansvarsfullt i relation till skattebetalarna? 

– Att det prövas av rättsvårdande instans. Och jag betonar en gång till: Upplands-bro har redan har vunnit en gång, säger Ida Texell.

Jonas Nilsson, advokat, Foyen Advokatfirma

Jonas Nilsson, advokat, Foyen Advokatfirma

Pressbild

Advokatens bild av läget

Jonas Nilsson arbetar som advokat på Foyen advokat­firma och företräder Upplands-Bro i tvisten.

– Kommunen tar detta på största allvar. Sen kan jag säga att generellt sett så måste man som politiker vara försiktig med kommuninvånarnas medel. Samma övervägande har ju kanske inte en företagsledare att göra, säger Jonas Nilsson.

Han tillägger även att det finns: ”kommunalrättsliga bestämmelser som begränsar möjligheterna att ingå i en förlikning”.

När Mitt i talar med Jan Persson återkommer han till att räntan på en och en halv miljon kronor i månaden skulle ha varit extremt mycket pengar för honom. Han frågar sig om kommunen har en helt annan syn på saken.

– De kanske har en kista att ösa pengar ur, säger han.

Vad skulle du gjort om du gick i kommunens skor?  

– Jag skulle direkt ha tagit en förlikning. Jag skulle inte våga spela med skattebetalarnas pengar så här.