Efter bolagets nederlag i Attunda tingsrätt sa Kilenkryssets ägare Jan Persson att han avsåg att överklaga domslutet till nästa instans – detta har han nu gjort.

I december i fjol meddelande Svea hovrätt prövningstillstånd. Därmed väntar en ny runda kring frågan vem som har ”bättre rätt” till fastigheten Tång 2:2 i Upplands-Bro kommun.

Bakgrunden till att Kilenkrysset valde att stämma kommunen på 141 853 175 kronor är ett optionsavtal med löfte om ett markköp som parterna skrev 2012. Fram till sommaren 2019 hade Kilenkrysset betalat tomträttsavgäld, en sorts hyra till kommunen, på 780 000 kronor per år.

https://www.mitti.se/nyheter/fastighetsjattens-nederlag-moraliskt-har-vi-ratten-pa-var-sida/repujz!EnkRXQ59hjJL2HsOk3sDfg/

Senast den 30 juni 2019, skulle Kilenkrysset få köpa loss marken från kommunen, till ett pris på 20 miljoner kronor, men det här sa kommunen nej till – trots att det stod i avtalet.

Då parterna möttes i Attunda tingsrätt dömde domstolen till fördel för kommunen.

– Det är bra att man fastslår att vårt agerande varit korrekt och att man heller inte funnit något som talar för att kommunen har agerat på ett sätt som medför skadeståndsskyldighet, sa Ida Texell, kommundirektör, vid tidpunkten för att domen meddelades i oktober i fjol.

Att ha fått prövningstillstånd beskriver Jan Persson som en framgång i sig, då Mitt i når honom. Han upprepar även vad han uttryckte då Attunda tingsrätt meddelade fördel kommunen.

– Moraliskt sätt har vi segrat, säger Jan Persson.

När förhandlingarna tar sin början i Svea hovrätt är i skrivandets stund ej känt.