I centrum för konflikten står fastigheten Tång 2:2 och vem som har rätt till denna.

Bakgrunden till att Kilenkrysset valde att stämma kommunen är det optionsavtal med löfte om ett markköp som parterna skrev 2012.

Skulle få köpa loss marken

Avtalet handlar om den mark där företaget Altia i dag är verksamt. Fram till sommaren 2019 hade Kilenkrysset betalat tomträttsavgäld, en sorts hyra till kommunen, på 780 000 kronor per år.

https://www.mitti.se/nyheter/markstriden-gar-vidare-nu-stams-kommunen-pa-152-miljoner/lmtac!7693819/

Senast den 30 juni 2019, skulle Kilenkrysset få köpa loss marken från kommunen, till ett pris på 20 miljoner kronor, men det här sa kommunen alltså nej till – trots att det står i avtalet.

– Vi har sagt att optionsavtalet inte kan vara gällande, med hänsyn till att värdet på marken är så oerhört mycket högre, sa kommundirektören Ida Texell till Mitt i när kommunen gav sin bild då stämningshotet från Kilenkrysset blev känt.

Kommunen lät göra två olika värderingar där de kom fram till att fastigheten var värd mellan 90 och 150 miljoner.

Tvisten gick till domstol

Tvisten gick hela vägen till Attunda tingsrätt. Där yrkade Kilenkrysset på att tingsrätten i första hand skulle fastställa att de hade "bättre rätt" till fastigheten än kommunen.

I andra hand menade man att tingsrätten skulle förpliktiga Upplands-Bro kommun att betala ut ett skadestånd på 141 835 175 kronor plus ränta.

https://www.mitti.se/nyheter/mitt-i-avslojar-upplands-bro-kan-stammas-pa-70-miljoner-kronor/lmskr!7407053/

Tingsrättens besked

Nu meddelar tingsrätten att man går helt på kommunens linje och lämnar Kilenkryssets talan utan bifall.

– Det är oerhört tråkigt, och visar på att något är fullständigt fel i det juridiska systemet. Alla var överens under rättegången, både kommunens företrädare och vi, om att detta aldrig var tanken när vi gjorde upp affären för nästan 10 år sedan säger Jan Persson vd och ägare Kilenkrysset, i ett pressmeddelande.

https://www.mitti.se/nyheter/vdn-stammer-kommunen-beredd-att-driva-det-hur-langt-som-helst/lmsks!7412543/

Persson meddelar samtidigt att han kommer överklaga utgången och "strida till högsta instans".

– Moraliskt har vi rätten på vår sida, nu är det upp till nästa instans att pröva om moralen i en affär har något värde eller om kommunen får lov att bete sig precis hur som helst gentemot fastighetsägare, säger Jan Persson och fortsätter:

– I praktiken innebär domen att den här kommunen kan lura till sig en fastighet med ett markvärde om mer än 160 miljoner kronor. Ett handslag räcker tydligen inte i den här kommunen.

"Vi har som vi ser det sparat in 152 miljoner "

Hos kommunen välkomnar man domslutet.

– Domen är positiv för kommunen och de skattebetalare som bor här. Vi har som vi ser det sparat in 152 miljoner som annars skulle ha gått till en privat aktör, säger Sara Eklind, kommunikationschef.

– Det är bra att man fastslår att vårt agerande varit korrekt och att man heller inte funnit något som talar för att kommunen har agerat på ett sätt som medför skadeståndsskyldighet, säger Ida Texell, kommundirektör.