FÖRENINGAR. Nu kan föreningar i Upplands Väsby söka bidrag till fritidsverksamhet. Foto: Mostphotos

Föreningar i Väsby får starta fritidsverksamhet

Snart är det inte bara kommunen som kan anordna fritidsverksamhet för Väsbys barn och unga efter skolan. Från årsskiftet kan föreningar söka bidrag till aktiviteter i syfte att få i gång de som kanske inte vill gå på fritidsgård.

  • Publicerad 10:29, 3 jan 2022

Vi behöver knyta ihop skola och föreningslivet på ett bättre sätt.

På kultur- och fritidsnämndens senaste möte klubbades ett beslut som ska få Väsbys barn och unga mellan 7 och 16 år att aktivera och röra på sig.

Beslutet innebär att föreningar i Upplands Väsby kan starta fritidsverksamhet för barn och unga efter skoltid.

Sammanlagt finns det 250 000 kronor att söka i föreningsbidrag.

– Föreningarna kan nå barn och unga som kanske inte vill gå till en fritidsgård. Genom att samarbeta med föreningslivet breddar vi utbudet och bidrar vi till fler meningsfulla fritidsaktiviteter för fler av kommunens barn och unga. Det påverkar på längre sikt folkhälsan, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Andrea Möllerberg (VB) i ett pressmeddelande.

Gratis eller lägre pris

Målet är att främja folkhälsan bland barn och unga, med särskild vikt på psykisk hälsa och fysisk aktivitet. Med bidraget ska föreningarna kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter, eller åtminstone till ett lägre pris.

Ett syfte är också att hjälpa föreningarna i sin återgång och återhämtning efter det medlemstapp som skett under pandemin.

– Vi behöver knyta ihop skola och föreningslivet på ett bättre sätt. Många föreningar har tappat medlemmar och det här kan vara ett sätt för dem att nå nya medlemmar, säger Andrea Möllerberg.

Föreningarnas fritidsverksamhet införs på prov under nästa läsår och kommer att utvärderas inför en eventuell fortsättning. Fritidsaktiviteterna ska ligga utanför den ordinarie verksamheten för medlemmar.

Nå nya målgrupper

– Vi hoppas att det kommer in flera intressanta ansökningar från föreningarna och att detta leder till att föreningarna kan bredda sina verksamheter och nå nya målgrupper. Vi ser detta som ett komplement till befintlig fritidsverksamhet, säger fritidschef Johanna Dermer.

Beviljade bidrag betalas ut under hösten 2022 och gäller för fritidsverksamhet under höstterminen 2022 och vårterminen 2023.

Krav för öppen fritidsverksamhet

För att beviljas stöd krävs det att verksamheten:

Bedrivs i Upplands Väsby och även är öppen för barn som inte är medlemmar i föreningen

Är frivillig och utan krav på prestation

Är ledarledd

Präglas av ett positivt och välkomnande klimat som är fritt från mobbning och trakasserier.

Källa: Upplands Väsby kommun

Visa merVisa mindre