Det är eftermiddag och klockan närmar sig 15. Fler och fler bilar dyker upp med föräldrar som kommer för att hämta sina barn, särskilt de yngre, vid infarten som leder ner mot både Marabou och Internationella Engelska skolan (IES) i Upplands Väsby.

En av dem är Emma Pettersson, som ska hämta sonen Bob som går i tvåan.

– Det är trångt och rörigt. Det är ofta totalt kaos och bilarna blir instängda. Men värst av allt är att barnen knallar rakt ut på parkeringen där det rullar bilar.

Hon säger att skolan (som öppnade 2020), kommunen och företagsgrannarna länge har försökt lösa problemet, men utan resultat.

– Vi föräldrar kommer nu med önskemål om parkering och extra säkerhet runt skolan. Vi tror att vi kan hitta en lösning tillsammans med alla inblandade.

När föräldrarna till barn på IES ska hämta och lämna kan det bli riktigt trångt och rörigt på morgon och eftermiddag.

När föräldrarna till barn på IES ska hämta och lämna kan det bli riktigt trångt och rörigt på morgon och eftermiddag.

Stefan Källstigen

Komplext problem

Men det visar sig att problemet är mer komplext än man kan tro.

Kommunen råder över Smedbyvägen, men IES äger marken från Travgatan och ner till Mondelez och Maraboufabriken.

IES har en personalparkering med ett 30-tal platser. Men i och med att personalen står där – samtidigt som föräldrar lämnar och hämtar barn vid samma plats – blir det väldigt trångt.

Marabou, som ägs av Mondelez, har tidigare kunnat hjälpa till med p-platser, men inte nu längre.

 – Vi har tidigare hyrt ut parkeringsplatser till skolan, men under förra året sålde vi av den bit mark i närheten av korsningen med Smedbyvägen och har således inga parkeringsplatser kvar där. Vi har en god dialog med våra grannar, och med kommunen, inte minst om trafikläget i området, säger Negar Sabaghzadeh, presstalesperson på Mondelez i Upplands Väsby.

Parkeringen närmast Smedbyvägen ägdes tidigare av Mondelez, som då hyrde ut p-platser till IES. Men nu är marken såld till ett bolag som vill bebygga marken.

Parkeringen närmast Smedbyvägen ägdes tidigare av Mondelez, som då hyrde ut p-platser till IES. Men nu är marken såld till ett bolag som vill bebygga marken.

Stefan Källstigen

Den mark hon referar till har enligt kommunen köpts av ett företag som ville bygga 6 000 kvadratmeter stort lager- och logistikcenter.

– Men det har vi sagt nej till. Det skulle aldrig fungera med mängder av distributions- och lastbilar ut och in från området med den trafiksituation som redan råder, säger Roland Storm, (VB), ordförande i teknik- och fastighetsutskottet.

Mitt i har stämt träff med politiker och tjänstemän för att på plats prata om trafiksituationen och vad som går att göra åt den.

– Grundproblemet är att det är en personalparkering och finns för lite plats för föräldrarnas bilar. Därmed blir det för trångt vid hämtning och lämning. Och marken disponeras av skolan, så där kan vi inte göra så mycket, säger Roland Storm.

Roland Storm (VB), Mathias Bohman (S), teknikchef Frank Renebo, och föräldern Emma Pettersson är alla angelägna om att hitta en lösning på trafiksituationen kring Internationella engelska skolan vid Marabou.

Roland Storm (VB), Mathias Bohman (S), teknikchef Frank Renebo, och föräldern Emma Pettersson är alla angelägna om att hitta en lösning på trafiksituationen kring Internationella engelska skolan vid Marabou.

Stefan Källstigen

Kontor och industri

Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande och därmed kommunens högsta politiker, är väl medveten om trafiksituationen och framhåller dess komplexitet.

– IES ligger i ett område som planlagts för kontor och industri. Skolan i sin tur har planerat för få p-platser för 600 elever och vi i kommunen kan inte göra något eftersom det är privat mark. Men det är bra att föräldrar sätter press för att situationen ska förbättras.

Säkerheten vid infarten till skolans parkering har tidigare varit på tapeten. För 1,5 år sedan blev en pojke påkörd när han skulle passera via övergångsstället. Han klarade sig utan allvarliga skador och kommunen har sedan vidtagit flera åtgärder. Bland annat klippt ner buskar och satt upp blixtljus vid övergångsstället.

Trångt, men inte trivsamt. Snarare rörigt och farligt vid hämtning och lämning vid IES.

Trångt, men inte trivsamt. Snarare rörigt och farligt vid hämtning och lämning vid IES.

Stefan Källstigen

– Vi kommer även inom kort att måla hastighetsbegränsning (30 km/h, reds anm) i vägbanan, säger teknikchef Frank Renebo.

Emma Pettersson skulle även önska bommar vid övergångsstället.

– Nu kommer ju många cyklande i hög fart när de ska korsa infarten.

Hon har även en idé om att gräsmattan intill det höga trästaketet vid Smedbyvägen skulle kunna göras om till en av- och påstigningsplats.

Men det stöter på patrull.

– Det är allmän platsmark och där brukar man inte lägga p-platser. Det är inte heller särskilt trafiksäkert eftersom tung trafik passerar där, säger Frank Renebo.

Parkeringen på andra sidan Smedbvägen är i dag avstängd.

Parkeringen på andra sidan Smedbvägen är i dag avstängd.

Stefan Källstigen

En lösning som kommunen föreslår är att kommunen hyr ut det 30-tal p-platser som "blivit kvar" på andra sidan Smedbyvägen och nu är blockerade av betongsuggor.

– Om skolan hyr den av kommunen kan de låta personalen parkera där och i stället göra hämtnings- och lämningszon på nuvarande personalparkering, säger Roland Storm.

Kan de inte få använda den gratis, den står ju bara där till ingen nytta?

– Tyvärr får vi inte göra så, då blir det otillbörligt gynnande av verksamhet, säger han.

Föräldrarna hoppas att säkerheten ska bli bättre.

– Vi ser alla fram emot att trafiksituationen kan lösas på bästa sätt, säger Emma Pettersson.