Anna Kuylenstierna tillträdde som rektor för Internationella Engelska skolan i Upplands Väsby i augusti förra året. Hon svarar på Mitt i:s frågor via mejl.

Hur ser du på trafiksituationen vid skolan?

– Under större delen av dagen har vi en fungerande trafiksituation då framförallt hämtning sker vid olika tider. Det begränsade men intensiva "lämningspasset" är utmanande, särskilt i kombination med vinterväder.

Vad gör skolan för att förbättra den?

– Vi har sedan vårterminens start ändrat vår organisation så att personal möter elever vid grinden och tar dem in till skolan. På det viset kan vårdnadshavare snabbare lämna parkeringsområdet. Vi påminner om att alla behöver bidra till en god parkeringssituation. Vi kommer också till nästa läsår att se över möjligheten vid schemaläggning att ha olika starttider för årskurser/klasser för att minska trycket på parkeringsområdet.

På frågan om skolan är intresserad av att hyra parkeringen på andra sidan Smedbyvägen av kommunen som personalparkering eller om skolan kan tänka sig att ta en bit av skolgården och göra om till parkering är svaret:

– Skolan har under hösten inlett en dialog med Upplands Väsby kommun och våra grannar Mondelez och Stack (dataservicenter, reds anm) som också påverkas. Vi har alla ett stort gemensamt intresse av att förbättra situationen. Exakt vilka lösningar som är möjliga är ännu inte klarlagt.

Hur ser du på ert ansvar att förbättra trafiksäkerheten vid skolan?

– Skolans ansvar är att se över och sträva efter att utveckla organisation och kommunikation i syfte att underlätta lämning av elever i framför allt morgontrafiken. Vi vill också vara en del av lösningen och planeringen tillsammans med Upplands Väsby kommun, vår egen huvudman och andra aktörer.