Minst 23 kvinnor och män dog på äldreboendet Berga i våras och smittan spreds bland både boende och personal.

En del av förklaringen, vilket Mitt i tidigare har rapporterat om, var att smittan kom in så tidigt på boendet att kunskap om viruset och symptomen saknades. Personal visste inte vilka tecken de skulle vara vaksamma på. Första fallet kom 19 mars, sedan gick det fort.

I en rapport om Berga som kommunen beställt och som presenterades igår, onsdag, beskrivs situationen som kaotisk av personalen.

"Flera (patienter) hade ramlat eller visade något avvikande från sitt normala beteende. Så då beställdes prover av provtagningsteamet och på måndagen fick vi konstaterade fall på ytterligare tre olika våningar. Efter det gick det smittan som en löpeld, helt plötsligt var den överallt".

Men i en rapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, påtalas nu flera brister i vårdföretaget Ansvar och omsorgs vård och hantering av smittan.

IVO skriver att personalen saknat förutsättningar att ge god vård åt de boende. Sjuksköterskor uppmanades enligt rapporten att inte besöka patienter med misstänkt smitta eller sjukdom.

https://www.mitti.se/nyheter/minst-23-aldre-dog-nu-kravs-svar-om-aldreboendet-berga/reptkc!s1dvyfKbNxVU75U0DrGTJw/

Det, och personalbrist, gjorde att äldre fick vänta på läkemedel och i flera fall dog ensamma på sina rum.

IVO påpekar att "närvaro av någon under den sista tiden i livet är viktigt för den döendes trygghet och välbefinnande".

Ett problem var att många i personalen blev sjuka, men också sa upp sig. Bland personalen fanns stor rädsla, ny personal som fick höra om smittan "vände i dörren".

https://www.mitti.se/nyheter/anstallda-pa-aldreboende-larmar-var-fjarde-boende-har-dott/lmtdC!8495195/

IVO skriver att inhyrda sjuksköterskor hade dålig koll på rutiner och patienter, vissa kunde inte svenska så bra vilket gjorde att informationen brast.

IVO skriver vidare om brister i journalerna som gjorde det svårt för såväl personal som anhöriga att följa vården.

Pernilla Johansson, områdeschef för Berga hos Ansvar och omsorg, säger att hon välkomnar IVO och FOU:s rapporter och att företaget just nu går igenom dem.

– Det är absolut allvarliga saker som kommer fram och vi kommer att bemöta de synpunkter som IVO delgivit oss.

En slutsats är att ni hade kunnat planera bättre vad gäller personal och skyddsutrustning, vad säger du om det?

– Idag ser vi inte hur vi hade kunnat göra det annorlunda men vi kommer titta mer på det i vårt svar till IVO. Det Berga upplevde under våren var en otroligt märklig händelse som ingen av oss hade varit med om tidigare. Ingen visste vad viruset innebar. Men det kan vara så att vi behöver se över rutinerna för manfall ytterligare.

Vad säger du om att gamla dog ensamma på sina rum?

– Det avstår jag från att uttala mig om innan vi har rapporten till IVO färdig.

Kan boende och anhöriga känna sig trygga med Berga idag?

– Ja de kan känna sig trygga. När vi väl fick bort smittan satt rutiner och riktlinjer där. Sedan i maj har det inte varit någon smitta på Berga.

Senast den 15 mars ska Ansvar och omsorg bemöta kritiken och redovisa för IVO och Solna stad vilka åtgärder som vidtagits.