I veckan tog regeringen beslut om ett nytt statsbidrag för läromedel. Beslutet grundar sig att Sveriges elever ska få fler tryckta läroböcker, något som ska hjälpa både elever och lärare. 500 kronor per elev ska gå till läroböcker och den totala kostnaden för statsbidraget ligger på 685 miljoner i år för hela riket, enligt beslutet.

Detta är något som välkomnas av barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun.

– Att statsbidraget är långsiktigt gör att man kan bygga upp ett nytt bestånd av bra läroböcker ute i skolorna. Här i Sigtuna kommun har vi även lagt in extra kommunala medel för läromedel i både förra årets budget och i årets budget. Vi tycker att tryckta läromedel av hög kvalitet är viktigt och har redan tagit steg för att möta upp den nationella satsningen med kommunala medel eftersom vi vill arbeta för att säkerställa principen om en lärobok per elev och ämne, säger Pernilla Bergqvist (L) som är ordförande barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun.

Varför skiljer detta från hur det läromedlen ser ut idag?

– Läromedel av hög kvalitet som är framtagna i enlighet med läroplanerna gynnar undervisningens kvalitet, gynnar elevernas lärande och minskar lärarnas arbetsbörda. Det är viktigt att det finns bra och tillräckliga läroböcker, säger Pernilla Bergqvist.