Samarbetet mellan bostadsbolagen och Globens lokalpolisområde går under namnet "Trygga trappan" och är en arbetsmodell som tidigare testats i Malmö. Enkelt formulerat går det ut på att öka den polisiära närvaron på ett antal adresser där det tidigare varit problem med till exempel skadegörelse, drogförsäljning och hot. Pilotprojekt pågår just nu i Björkhagen och Älvsjö.

Fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) är ordförande i Svenska bostäder.

– Bolagen pekar ut särskilt problemfyllda fastigheter som polisen sedan bevakar. Man väntar alltså inte in tips eller anmälningar utan det sker rutinmässigt. Polisen kan bötfälla för olaga intrång utan att det skett en specifik anmälan, förklarar han.

Liten grupp sprider oro

Det låter möjligen som en dramatisk åtgärd, att bötfälla någon för att den råkar befinna sig i någon annans trapphus. Men Dennis Wedin betonar att det inte handlar om att sätta dit någon som väntar på en kompis, utan det handlar om misshandel eller upprepat hotfullt beteende.

– Det här är platser där vi redan jobbar med kameraövervakning och andra åtgärder, men där vi märker att det inte räcker. Vi pratar om en upprepande problematik där det kan eskalera och sluta med att kriminella tar över trapphus. Det är en liten grupp människor som sprider oro och skapar otrygghet, säger han.

Ska även testas i Skarpnäck

I nuläget handlar det om en fastighet på Björkhagsplan, men flera trapphus i området ses nu över, vilka kan bli aktuella för projektet. Efter Björkhagen och Älvsjö är det Skarpnäcks tur att få bekanta sig med Trygga trappan. Men Wedin hoppas att initiativet ska sprida sig längre än så, till fler lokalpolisområden i Stockholms stad. Enligt honom har projektet varit framgångsrikt i Malmö.

– Polisen själva är positiva till detta, det är ett beprövat arbetssätt som ledde till tydliga resultat i Malmö, säger han.

Oskyddad som privatperson

De Björkhagenbor som Mitt i pratar med tycker att det låter som en rimlig åtgärd för att stävja stöket. Eva Karlsson säger att det har varit oroligt, särskilt utanför Coop, och hon uppskattar om polisen syns mer i området.

– Det är inget stök i min trappa, men om det är bråkigt är det bara bra om polisen är där. Som privatperson är man väldigt oskyddad i en sådan situation, förklarar hon.

Vi träffar också Sebastian, en man i 30-årsåldern som bott i området i ett år. Han tycker att det är ett vettigt initiativ och tror inte att det kommer innebära att oskyldiga misstänkliggörs.

– Det är alltid bättre att göra någonting än ingenting alls. Jag tror verkligen polisen kan se skillnaden mellan någon som är där ensam och ett hotfullt häng, säger han.