Statistiska centralbyrån gjorde en stor medborgarundersökning under hösten 2022. Den täcker flera frågor om hur boende anser om exempelvis om närhet till skola, trygghet och samhällsservice. När det kom till frågorna som berör tryggheten i bostadsområdena var det en högre andel av de svarande som kände sig tryggare jämfört med året innan av de dryga 400 som svarade på enkäten.

Till exempel svarade 36 procent att de upplevde narkotikahandel som mycket problematiskt i kommunen som var en av frågorna under trygghet. I 2021 års enkät svarade nästan varannan invånare ja på den frågan.

Färre som hänger

En som upplever att det blivit tryggare och lugnare i Valsta centrum är Peter Gällhagen som driver Ica Valsta.

– Det har blivit mycket bättre och lugnare, det är inte alls samma mängd ungdomar eller gäng som vistas i centrumet på kvällstid som det har varit tidigare så det är en stor skillnad, säger han.

Ett år på polisens lista

När Mitt i Sigtuna skrev om olika satsningar i Valsta i samband med att kommundelen hamnade på polisens lista över riskområden för ett år sedan har en hel del hänt.

Polisen har varit mer synlig i området och satt upp fler kameror runt centrum. Sedan har bland annat kommunen, bostadsbolagen, organisationen Vi är Valsta och polisen samarbetat för att få fler människor i rörelse i centrum och skapa en tryggare tillvaro.

– Fler äldre personer vistas i centrum nu och gängen som samlades här syns inte till i stor utsträckning, sedan finns de kvar men hänger inte här på samma sätt, säger Peter Gällhagen.

Vill ha levande centrum

En stor förändring som skett är att två av centrumets tre ingångar stängs efter klockan 18 på kvällen.

– Det har gjort att tidigare har det varit mer fritt att försvinna ifrån centrum om det skulle hända något eller om väktare eller polis kom. Många väljer nog att inte vara inne i centrumet bara därför, säger han.

Vad tycker du ska göras mer för att ytterligare förbättra tryggheten?

– Det är det vi har pratat om länge, under många års tid och det är att få Valsta torg och centrum att bli mer levande. Att det är fler människor i rörelse. Som det är nu är det vi, Ica-butiken den enda som har öppet till klockan 21 på kvällen och det kan kännas lite övergivet.