Fortfarande är det färre som reser med kollektivtrafiken jämfört med före coronapandemin, vilket stressar SL:s ekonomi.

Men det är samtidigt en större andel som åker på enkelbiljett – och färre som investerar i ett månadskort – vilket gör att SL:s intäkt per resa har ökat.

– Vi ser det absolut inte som ett sätt att förbättra vår ekonomi. Det viktigaste för oss är att resenärerna är nöjda. Möjligheten att betala med bankkortet har gjort det fantastiskt enkelt att resa, kommenterar SL:s ekonomidirektör Catarina Strömsten.

Fortsätter distansarbeta

I november 2022 var biljettintäkterna uppe på samma nivå som innan pandemin, trots att antalet påstigande fortfarande ligger långt under 2019 års siffror.

– Det är många som fortsätter att distansarbeta och det påverkar resemönstren. De ökande intäkterna är en kombination av prisjusteringar och att det är fler som åker på enkelbiljett, säger Catarina Strömsten.

Av dem som köper enkelbiljett är det nu 46 procent som blippar direkt med bankkortet, vilket är 50 procent fler än i början av 2022.

Helgerna nästan i kapp

Under pandemins första månader 2020 tappade SL ungefär hälften av sina resenärer. Forfarande i oktober 2022 var antalet påstigande i kollektivtrafiken bara drygt 80 procent av 2019 års nivå. Skillnaden är störst på vardagar, på helgerna är resandet nästan i kapp nivån före pandemin.

De senaste siffrorna pekar mot ett underskott på 972 miljoner för 2022, nästan 1,5 miljarder sämre än vad som var budgeterat inför det här året. Inför 2023 budgeterar SL med ett underskott på 1,7 miljarder.