Ett nytt kontrakt är klart och redo att skrivas på för arbetet med breddningen av Ekerövägen.

Entreprenören NYAB Mälardalen har tilldelats uppdraget att göra färdigt arbetet mellan Edeby och Kärsön, efter att avtalet med Copasa bröts i januari.

Anledningen till uppsägningen var att Trafikverket breddningen tog för långt tid och påverkade trafiken alltför mycket.

– Nu finns det med i kontraktet att man inte får jobba på hela sträckan samtidigt. Man får jobba på en del i taget, så att det inte påverkar framkomligheten för mycket, säger Daniel Burström som är Trafikverkets biträdande sektionschef för Ekerövägen.

Längre arbetstid

Möjligheten till skiftarbete var en annan sak som skulle skrivas in i det nya kontraktet.

– Vi har skapat en förutsättning för arbete under längre tid på dagen. Vi har fått dispens från vissa förhållningsregler vad gäller buller i området, så att arbetet nu kan ske fler timmar på dygnet, säger Daniel Burström.

Daniel Burström är Trafikverkets biträdande sektionschef för Ekerövägen.

Daniel Burström är Trafikverkets biträdande sektionschef för Ekerövägen.

Maria Bergman, Trafikverket

Tidigare kunde arbetet på vägen ske mellan klockan 7 och 19. Nu finns det enligt kontraktet möjlighet att jobba ytterligare fyra timmar per dygn, mellan klockan 6 och 22.

I väntan på att den nya upphandlingen skulle bli klar har arbetet längs vägen pausats och körfält öppnats, något som gett mindre köer för många pendlare.

Kommer köerna tillbaka när arbetet återupptas?

– Det är svårt att svara på. Vi kommer utföra arbeten på vägen och det kommer ha påverkan, men hur stor den påverkan kommer vara det kan vi inte veta.

Kan vi räkna med att det blir bättre än innan pausen?

– Vi har skapat bättre förutsättning för bra framkomlighet nu. Men vi breddar en väg och är i området, så det är klart att vi påverkar. 

Så här såg det ut vid Kanton i september 2023.

Så här såg det ut vid Kanton i september 2023.

Mikael Andersson

Tilldelningsbeslutet kan överklagas till och med den 10 maj. Ett skede av upphandlingen har överklagats sedan tidigare och den rättsprocessen behöver också avslutas innan kontraktet kan signeras.

– Det är två parametrar som ska hanteras. Sedan kan kontraktet signeras och arbetet kan återupptas på vägen, säger Daniel Burström.