Under tiden arbetet med breddningen av Ekerövägen är pausat kommer vägen öppna upp tillfälligt.

Mellan Edeby och Karusellplan blir det fyra körfält. Vidare till Drottningholms slott och över Kärsön blir det tre körfält, men över Drottningholmsbron kommer det fortsatt bara vara två körfält öppna.

Arbetet med att asfaltera, måla linjer och anpassa in- och utfarter sker främst på natten under veckorna 11 och 12. Snö och minusgrader kan dock påverka den tidplanen.

När upphandlingen av en ny entreprenör är klar kan arbetet med breddningen sättas igång igen.