Vanligare syn. Allt fler drabbas av Obesitas i Stockholms län. Foto: Mostphotos

Fetma ökar snabbt bland Stockholmarna

Fetma är en kronisk sjukdom som dessutom leder till andra farliga sjukdomar. Andelen Stockholmare med fetma ökar snabbt. Det visar siffror från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

  • Publicerad 05:15, 9 aug 2022

Fler och fler Stockholmare utvecklar obesitas, eller fetma. Och ökningen går snabbt.

Det visar siffror från Hälsa Stockholm, en enkät som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) genomför vart fjärde år.

Förekomsten av sjukdomen har ökat konstant de senaste 40 åren enligt såväl Folkhälsomyndigheten som CES. Framförallt ökar sjukdomen hos unga under 45.

"Oroväckande siffror"

I en webbrapport från CES uppger man att siffran för obesitas för vuxna under 45 år nu är uppe i 11,4 procent, jämfört med 8,5 procent år 2018. Den ökningen går att jämföra med åldersgruppen 45-64 där nu 17,5 procent har obesitas, jämfört med 15,3 procent år 2018.

– Det är oroväckande siffror. Obesitas är en sjukdom i sig och dessutom kopplad till andra kroniska sjukdomar som sänker livskvaliteten och förkortar livet, säger Cecilia Magnusson, professor och verksamhetschef på CES i webbrapporten.

Sjukdomen kan leda till en rad andra sjukdomar, däribland hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och typ 2-diabetes.

Pandemin kan ha påverkat

Den snabbaste ökningen har skett de senaste tre åren, där pandemin har förändrat mångas sätt att leva och tillbringa sin vardag. Fler arbetar hemma och när pandemin var som värst höll träningshallar och gym stängt i stor utsträckning.

Det här tror CES kan vara en av anledningarna till att länets befolkning i större utsträckning utvecklat fetma de senaste åren.

Förekomsten av fetma skiljer sig mycket åt inom länet. Foto: Folkhälsokollen.se

14 procent har fetma

Resultatet kommer från enkäten Hälsa Stockholm, som skickades ut till 47 621 personer varav 22 927 besvarade. Svaren visar att andelen av Stockholms läns befolkning med obesitas under 2021 var uppe i 14,4 procent.

Den inhämtade informationen från enkätundersökningen kommer sammanställas och analyseras för att sluta i en rapport som publiceras våren 2023.

Vad är obesitas?

Obesitas kallas också fetma och klassas som en kronisk sjukdom.

Man kan mäta viktstatus på olika sätt, men BMI (Body Mass Index) är en vanlig metod. Det innebär att kroppsvikten (kg) divideras med kroppslängden i kvadrat (m2).

Undervikt innebär ett BMI under 18,5. Normalvikt 18,5–24,9 och övervikt 25,0–29,9. Ett BMI över 30 innebär fetma/obesitas.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Visa merVisa mindre