I dag är det en tomt med en övergiven verksamhetsbyggnad, garage och parkering med uppställda containrar. Runt omkring ligger villor. Men nu planeras för nya bostäder på tomten längs Häradsvägen, och den övervägande delen blir lägenheter.

Genova bostad lämnade hösten 2019 in en ansökan om att bygga flerbostadshus. Hösten 2021 gav kommunstyrelsen grönt ljus för radhus.

Men i vintras ändrades inriktningen. Förslaget består nu av 28 lägenheter i ett hus om fyra till fem våningar samt fyra radhus som blir två till tre våningar höga. Lägenheterna planeras i en huskropp längs Häradsvägen och radhusen ska ligga bakom den.

– Vi tycker att det här kan bli ett jättebra lyft för området med fler bostäder i ett populärt område. I dag är det det en ganska skräpig, bullerutsatt och otrygg plats. Det blir också ett tillskott av en bostadstyp som är kraftigt underrepresenterad i området, säger Emil Högberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Oppositionen kritisk

Häradsvägen pekas ut som ett kollektivtrafikstråk där det kan förtätas, enligt översiktsplanen.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är kritiska och yrkade på att förslaget skulle avslås.

– Det är exceptionellt svårt att få till fler småhus. Här hade vi det färdigförhandlat, men det nya styret rev upp planerna för att bygga ännu fler höghus. Det är starten för den utveckling som det nya styret driver i våra villaområden, säger Love Bergström (M), oppositionsråd i Huddinge, i ett pressmeddelande.

Emil Högberg delar inte den bilden.

– Vi tycker att man ska värna villaområdena, men på en sådan här industritomt som är så bullerutsatt och nära en trafikerad väg så tror vi att det är möjligt att få till det här utan att förvandla villaområdets karaktär, säger han.

Försäljningen av marken kan ge fem miljoner kronor till kommunen, enligt en första bedömning. Exploatörerna ska även bidra till att betala Spårväg syd, då spårvägen kan höja tomtens värde.

Men det är långt ifrån klart att det blir verklighet. En preliminär tidplan är att detaljplanen kan antas under våren 2025.