Trädbyte. Pilarna invid den nyrenoverade plaskdammen i Grynkvarnsparken ersätts med magnolior. Foto: Ursula Dahlberg

Fem träd i Grynkvarnsparken fällda

Fem pilar i Grynkvarnsparken har fällts då de stod för nära plaskdammen. Men de ersätts av magnolior. "Det är alltid tråkigt när vi får fälla träd, men ibland är det nödvändigt", säger Isa Hellberg, parkingenjör vid Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

  • Publicerad 06:20, 22 nov 2021

Redan när stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret renoverade plaskdammen i parken intill Johanneshovsvägen konstaterades det att de stora pilarna antagligen stod för nära vattnet.

Initialt beskar man dem och hoppades på att de skulle gå att rädda. Men vid miljöförvaltningens inspektion konstaterades det att de måste tas ned. Härom veckan sågades därför de stora träden ner, till intillboendes förvåning och irritation.

– Det är något speciellt med pilar. Deras löv rullar ihop sig på något sätt när de hamnar i vattnet och täpper till ventilerna i plaskdammen. Då kan inte vattnet cirkulera som det ska, säger parkingenjör Isa Hellberg.

Hon berättar att valet stod mellan att byta ut träden eller att stänga plaskdammen, då den försämrade cirkulationen leder till alltför dålig kvalitet på vattnet.

Återanvändning av trädstammar

Pilarna ersätts nu av magnolior som förväntas locka till sig pollinatörer. Även om det kommer ta tid ska de på sikt kompensera för den ekologiska förlusten.

Isa Hellberg berättar också att de tagit tillvara på de fällda träden.

– Trädstammarna ska fortsätta att bidra till biologisk mångfald som liggande död ved. Vi har lagt ut dem i naturmark och i Kolerakyrkogårdens nya hundrastgård.