Redan 2021 konstaterade Integritetsskyddsmyndigheten (Imy) att SL:s kroppskameror användes på ett sätt som stred mot dataskyddsförordningen.

Myndigheten pekade på att kamerorna spelade in för länge och användes för att identifiera personer som åkte utan giltigt färdbevis.

SL skulle betala 16 miljoner kronor i sanktionsavgift, men överklagade och straffet sänktes i förvaltningsrätten till 12 miljoner.

Ska betala åtta miljoner kronor

Återigen överklagade SL och nu har kammarrätten delvis ändrat förvaltningsrättens dom – avgiften landar på åtta miljoner kronor, rapporterar DN.

Både Imy och SL kan ta processen vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, men då krävs prövningstillstånd.

– Vi får för egen del analysera om det finns skäl för oss att gå vidare, säger SL:s presstalesperson Claes Keisu.