Två lokala naturreservat

Att utreda naturreservat i Fagersjöskogen fanns med som en punkt även i fjolårets blågröna budget, men inget blev beslutat under 2022. Nu är ännu ett lokalt naturområde aktuellt, nämligen Majroskogen mellan Svedmyra och Gubbängen.

I budgeten står att staden ska ”utreda förutsättningarna med syfte att inrätta naturreservat” i både Fagersjöskogen och Majroskogen. Även Ålstensskogen/Storskogen i Bromma kan bli reservat.

Framtida reservat? Majroskogen kan komma att skyddas.

Framtida reservat? Majroskogen kan komma att skyddas.

Mattias Kamgren

Öppnar för pendel till Fagersjö

I samband med utredningen av naturreservat i Fagersjöskogen, ska staden också starta ett visionsarbete om stadsutvecklingen i Fagersjö. Men vad innebär det då? Enligt budgeten ska arbetet dels syfta till att bygga nya bostäder – men också att undersöka förutsättningarna för pendeltågsstationer i Fagersjö och Rågsved.

Fagersjö. Här vill staden satsa på stadsutveckling – och öppnar för en pendeltågsstation.

Fagersjö. Här vill staden satsa på stadsutveckling – och öppnar för en pendeltågsstation.

Mattias Kamgren

Billigare simskola – och fler platser

Staden vill öka simkunnigheten bland barn i förorten genom att göra simskolan billigare. Farsta är ett av fem områden där majoriteten vill sänka avgiften till simskolan. De andra är Vällingby, Skärholmen, Tensta och Husby. Enligt budgeten ska dessutom antalet platser i stadens simskola ha ökat med 20 procent senast om fyra år.

Billigare. Farsta är en av de platser där avgiften för simskolan kan sänkas,

Billigare. Farsta är en av de platser där avgiften för simskolan kan sänkas,

Most photos

Bostäder vid Örbyleden

Fyra viktiga stadsutvecklingsprojekt lyfts fram i budgeten. Ett av dem är Örbyleden. Staden vill att trafikleden omvandlas till en stadsboulevard kantad av bostäder och verksamheter. Tanken är inte ny – även i fjolårets blågröna budget fanns skrivningar om att utveckla området vid Örbyleden med nya bostäder.

Örbyleden. Vägen kan på sikt omvandlas till stadsboulevard kantad av bostäder.

Örbyleden. Vägen kan på sikt omvandlas till stadsboulevard kantad av bostäder.

Mattias Kamgren

Gubbängshallen fortsatt kommunägd

En av fjolårets stora snackisar var stadens utförsäljning av skollokaler och idrottshallar till privata aktörer.

Men i Gubbängen blev intet av de planerade affärerna. Skolkoncernen IES hoppade av köpet av byggnaderna där deras skola ligger. Därmed blev steget längre för staden att sälja ut intilliggande Gubbängshallen, då de båda affärerna hängde ihop.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var hela tiden emot planerna. I årets rödgröna budget står att privatiseringslösningar ska undvikas – och att Gubbängshallen ska vara kvar i stadens regi.

Kommunal. Gubbängshlallen är kvar i kommunal ägo och ska så förbli enligt majoriteten i stadshuset.

Kommunal. Gubbängshlallen är kvar i kommunal ägo och ska så förbli enligt majoriteten i stadshuset.

Mattias Kamgren