Totalt fick nära 68 000 personer svenskt medborgarskap under 2023. Det är omkring 24 200 färre än året innan.

Utvecklingen är väntad efter en nedåtgående tendens i invandringen till Sverige, enligt SCB.

Göteborg följer trenden. På årets medborgarskapsceremoni i Slottsskogen välkomnades 5 327 invånare som blev svenska medborgare under 2023. Året innan var siffran drygt 6 700.

– Antalet personer som byter medborgarskap följer i stort invandringen med några års förskjutning, säger Guadalupe Andersson på SCB:s befolkningssektion till Nyhetsbyrån Siren.

Minskningen på riksnivå förklaras bland annat av ett rejält tapp i antalet syrier som blev svenska medborgare. Men trots det var Syrien det klart vanligaste ursprungslandet, följt av Eritrea och Afghanistan.

Antalet brittiska medborgare i statistiken fortsatte samtidigt att sjunka till än mer blygsamma nivåer efter en toppnotering 2019, i spåren av Brexit.