Skillnad. Ju längre ut på linje 13 man kommer, desto färre har vaccinerat sig. I delar av Liljeholmen har 72 procent av befolkningen över 16 år fått två doser – men i delar av Norsborg är motsvarande siffra 43 procent. Foto: Sacharias Källdén/Mitt i

Färre än hälften vaccinerade långt ut på röda linjen

Det är stora skillnader i hur många som vaccinerat sig mot covid-19 i olika delar av Huddinge och Botkyrka. På vissa håll har över 80 procent av de boende tagit två sprutor – men längst ut på röda linjen är motsvarande andel under 50 procent.

  • Publicerad 07:00, 12 okt 2021

– Jag tror man har fel kommunikation här ute. Man måste rikta in sig ännu mer på varje person, säger 18-årige Vårbybon Mikko, som inte vill ha med sitt efternamn i tidningen.

Han har inte tagit vaccinet mot covid-19, trots att vänner och familj ligger på.

– Det vi får höra är att det är de äldre som tillhör en riskgrupp, inte vi som är unga och hälsosamma. Då tänker jag att vi inte behöver bry oss lika mycket, för de riktar sig inte till oss. Det finns ingen vinning i det för mig. Mina föräldrar brukar åka utomlands till släktingar, men inte jag. Jag kommer nog ta vaccinet, bara inte just nu.

Så ser vaccintäckningen på röda linjen ut

Andel vaccinerade med en respektive två doser den 29 september.*

Liljeholmen: 68-84 procent

Aspudden: 72-77 procent

Örnsberg: 65-84 procent

Axelsberg: 71-83 procent

Mälarhöjden: 69-82 procent

Bredäng: 59-64 procent

Sätra: 58-69 procent

Skärholmen: 51-61 procent

Vårberg: 48-66 procent

Vårby: 47 procent

Masmo: 55 procent

Fittja: 42-54 procent

Alby: 43-56 procent

Hallunda: 47-57 procent

Norsborg: 43-55 procent

*Områden med procentuellt spann omfattas av flera så kallade basområden som regionen delar in områden i, mellan vilka andelen vaccinerade kan skilja sig åt.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre

SVALT INTRESSE. Det är knappast svårt att hålla avstånd i kön till vaccinbussen. Enligt distriktssköterskan Liselott Ek hörde det inte till ovanligheten att dela ut 200 stick om dagen, men nu har det minskat till hälften. Foto: Sacharias Källdén

Skillnad mellan kommundelar

Siffror från Region Stockholm visar att andelen fullvaccinerade (från 16 år) är över 80 procent i delar av Tullinge och Snättringe, medan situationen längs röda linjens södra stationer är en helt annan. I delar av Vårby och Alby är inte ens hälften fullvaccinerade.

Region Stockholm har riktat sina insatser till områden där vaccinationstäckningen är lägre. Vaccinbussen som på ett rullande schema vaccinerat folk i Alby, Fittja och Hallunda är ett exempel.

Hittills har närmare 30 000 personer fått vaccin genom bussen, men personalen vittnar om att kön till drop in-vaccineringen nu börjar glesas ut. Under den knappa timme som Mitt i är på plats i Alby tar det längre tid för de blivande vaccintagarna att fylla i sin hälsodeklaration än att köa till sticket.

– När vi drog igång var det vanligt att vi vaccinerade 200 personer om dagen. Men de senaste veckorna har uppslutningen varit dålig. Nu kanske vi ger 100 vaccin om dagen, säger Liselott Ek, distriktssköterska vid vaccinbussen.

Hon tror att den senaste tidens svala intresse beror på att färre rör sig ute när temperaturen sjunker, och att alla som har velat ta vaccinet redan har gjort det. Även en misstro till myndigheter kan spela en roll, menar Liselott Ek.

Vad tror du ska till för att få fler att vilja vaccinera sig?

– Jag tror vi måste jobba mer med riktade insatser. Nu börjar vi jobba uppsökande i gymnasieskolorna, och efter det har vi väl egentligen bara dörrknackningar kvar.

UPPSÖKANDE. Nästa steg i vaccinationsarbetet är det uppsökande arbetet utanför Botkyrkas gymnasieskolor. "Sen har vi bara dörrknackningar kvar", säger Liselott Ek. Foto: Sacharias Källdén

Det här har regionen gjort:

Ansvarat för vaccinationerna i sin helhet, däribland vaccinbussarna.

Flerspråkiga informationskampanjer både digitalt och fysiskt, som i sociala medier och flerspråkiga hälsoinformatörer.

Riktade informationskampanjer till unga.

Telefonbokning som komplement till bokning i appen.

Personer som inte vaccinerat sig kan nu även bli kontaktade av sin vårdcentral. Det gäller boende i exempelvis Rinkeby-Kista, Skärholmen och Spånga-Tensta i Stockholms stad och Botkyrka kommun.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre

Det här har Botkyrka kommun gjort:

Utrett placeringar för vaccinbussarna för att nå så många som möjligt.

Rekryterat hälsoinformatörer i Fittja.

Underlättat arbetet för vaccination på gymnasieskolor, och utreder möjligheten att hjälpa till vid vaccination för barn över 12 år i grundskolan.

Vaccination på kommunens vård- och omsorgsboenden.

Kommunikationsinsatser, bland annat genom sociala medier, kommunannonser och information på föräldramöten och i klassrum.

Egna vaccinationskampanjer.

Källa: Botkyrka kommun

Visa merVisa mindre

Kommunen hjälper till

Huvudansvaret för vaccinationen ligger på regionen, som samarbetar med kommunerna.

Botkyrka kommun har bland annat varit med och rekryterat hälsoinformatörer i Fittja och underlättat för att snabbt kunna vaccinera skolungdomar vid kommunens gymnasieskolor. Nu är de med och arbetar fram en plan för att skyndsamt kunna vaccinera barn från 12 år i grundskolorna.

I arbetet med att hitta platser med få vaccinerade har kommunens områdesstrateger spelat en viktig roll.

– Vår uppfattning är att det är svårt att säga exakt vad som gör att täckningen är låg här. Vårt fokus är på hur vi kan göra för att vaccineringen ska bli så enkel och tillgänglig som möjligt för Botkyrkaborna, säger Nathan Örn, områdesstrateg i Alby.

Hur då?

– Vi kan använda våra kontakter för att nå ut till så många som möjligt, och vi upplever att civilsamhället är en drivande kraft i det här.

I Huddinge gick man i våras ut med en enkät till olika föreningar för att undersöka om de behövde stöd i att informera sina medlemmar.

– Vi ser nu också över om vi kan förtydliga informationen i de områden och på de språk som har lägst vaccinationstäckning, säger Nina Uddén, vaccinsamordnare i Huddinge kommun.

Tidigare fanns en provtagningsbuss för covid-19 i Vårby gård. Den togs bort i somras, men kommer tillbaka i höst.

– Vi har efterfrågat möjligheten att få en vaccinbuss till någon av våra gymnasieskolor. Dock finns det endast en upphandlad buss som ska fördelas över hela regionen, så den åker till de områden med lägst vaccinationsgrad och just nu är Huddinge inte prioriterat, säger Nina Uddén

När vaccineringen av 12-15 åringarna kommer igång är det främst via skolhälsan det sker.

FÖRSTA GÅNGEN. Skärholmsbon Ali Namdar, 72, tog sig till Alby för att få sin första spruta. Det var fullt på vårdcentralen hemma i Skärholmen. "Det kändes bra", säger han om sticket. Foto: Sacharias Källdén

Inte för sent

Men informationskampanjerna når i viss mån fortfarande ut. Ali Namdar, 72, har tagit sig från Skärholmen till Alby för att ta sig sin första dos.

– Jag har inte velat göra det tidigare, ta vaccinet alltså. Men det kändes bra att kunna göra det nu. Jag brukar resa till mitt hemland, och det känns bättre att ta vaccinet i Sverige, då det känns säkrare att göra det här, säger han.

Högst och lägst antal vaccinerade i Huddinge

Andel vaccinerade med en respektive två doser den 29 september.

Lägst:

Vårby gård: En dos 56,3 procent, två doser 47,4 procent

Högst:

Hörningsnäs – Balingsnäs: En dos 88,7 procent, två doser 82, 9 procent

Andra områden:

Snättringe gård: En dos 88,5 två doser 83,1

Sjödalen – Huddinge centrum: En dos 76,8 procent, två doser 70,3 procent.

Visättra: En dos 59,4 procent, två doser 51,3 procent

Grantorp: En dos 59,3 procent, två doser 51,2 procent

Östra Skogås: En dos 80,2 procent, två doser 73 procent

Totalt i Huddinge: En dos 76,8 procent, två doser 67,3 procent

Totalt i landet: En dos 76,8 procent, två doser 83,7 procent

Källa: Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten

Visa merVisa mindre

Högst och lägst antal vaccinerade i Botkyrka

Andel vaccinerade med en respektive två doser den 29 september.

Lägst:

Fittja: En dos 48–63 procent, två doser 42–54 procent.

Högst:

Tullinge: En dos 77–88 procent, två doser 69–83 procent.

Andra områden (ett urval):

Norsborg: En dos 51–63 procent, två doser 43–55 procent.

Storvreten: En dos 55 procent, två doser 46 procent.

Tumba centrum: En dos 69 procent, två doser 60 procent.

Tumba villastad: En dos 77 procent, två doser 71 procent.

Vårsta: En dos 79 procent, två doser 73 procent.

Botkyrka kommun: En dos 65,6 procent, två doser 56,5 procent

Salems kommun: En dos 80.,2, två doser 71,1 procent

Totalt i landet: En dos 76,8 procent, två doser 83,7 procent

Områden med procentuellt spann omfattas av flera så kallade basområden som regionen delar in områden i, mellan vilka andelen vaccinerade kan skilja sig åt.

Källa: Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten

Visa merVisa mindre

Vad tänker du om att vaccinationstäckningen är så låg här?

Foto: Sacharias Källdén

Nilla Henriksson, Alby:
– Det är tråkigt, och det beror nog på att informationen kring vaccinet inte riktigt har nått ut. Men det kan också vara misstro till vården. Jag har själv tagit båda mina doser, och det kändes givet. Trots att jag har andra hälsoproblem och var rädd för vaccinets biverkningar.

Foto: Sacharias Källdén

Agneta Forsbäck, Vårby:
– Det känns obehagligt. Man kan ju inte veta vem som har tagit vaccinet och inte. Det hade känts bättre om man visste att fler var vaccinerade här. Jag tror det beror på att man litar mer på sina nära än på myndigheter, och om någon säger att vaccinet är farligt så tror man på dem.