”Taket riskerar att rasa in och det är sprickor i väggarna. I badrummet hänger elledningar ut. Utomhus sticker isoleringen ut ur väggarna och varken plåtar eller takpannor sitter fast ordentligt. När det är minusgrader ute är flera av golven lika kalla inne.”

Så löd det när Mitt i besökte familjen Sjögren hösten 2021. Sedan dess har inte mycket hänt. Eller jo, lite. Elledningarna sticker inte ut i badrummet längre och familjen tror inte att det finns en överhängande rasrisk. Efter de stora översvämningarna på Enskedefältet sommaren 2021, som drabbade familjen, är även källaren renoverad.

Men i övrigt lever familjen kvar med en lång rad byggfel som uppstod när huset byggdes ut 2016. Att bristerna inte åtgärdats än beror på att familjen inte fått hjälp av vare sig byggbolaget, försäkringsbolag eller kommunen.

Tidigare hoppades de få pengar av ett försäkringsbolag för att bekosta alla åtgärder, om kommunen entledigade den kontrollansvarige på grund av misskötsel. Nu är det oklart om de fortfarande kan få någon kompensation.

För att komma framåt vill makarna Sjögren att de och kommunen tillsammans ska gå igenom vilka brister som huset kan ha.

– Barnen mår inte bra och vi är väldigt frustrerade. Vi kan inte åtgärda något i huset innan vi får en dialog med staden, säger Åsa Sjögren. 

– Som det är nu har den kontrollansvarige intygat för staden att allt har gått korrekt till. Därför vill vi att den kontrollansvarige entledigas så att vi kan få en ny kontrollansvarig, säger Magnus Sjögren.

Fick rätt av länsstyrelsen

Men hittills har varken de eller familjens advokat fått till en dialog, trots upprepade försök. I stället har nu kommunen – efter 1,5 års tystnad – tagit fram ett föreläggande som stadsbyggnadsnämnden ska ställning till i veckan.

Om föreläggandet röstas igenom tvingas familjen åtgärda olika fel i husets takkonstruktion. Enligt makarna Sjögren är föreläggandet dock väldigt bristfälligt. 

Föreläggandet är också väldigt likt ett tidigare föreläggande som kommunen upprättade för tre år sedan. Familjen överklagade då till länsstyrelsen som upphävde beslutet, då föreläggandet ansågs för dåligt. Kort sagt tyckte länsstyrelsen att det var oklart hur taket skulle åtgärdas.

– Även det här föreläggandet bygger på olika antaganden från konstruktörer. De brister som anges är så oklara att vi inte vet om de existerar. Det kostar också mycket pengar att åtgärda allt, pengar som vi inte har. Därför sitter vi i en riktig rävsax, säger Åsa Sjögren.

Mitt i har sökt flera politiker som inte vill uttala sig. Mikael Andersson Ståhl, chef för bygglovsavdelningen, säger att de inte kommenterar pågående ärenden. Han berättar också varför familjen inte fått en dialog med kommunen:

– De frågeställningar som ombudet lyft hade enligt vår bedömning redan fått svar i ärendet, och vi har inte bedömt att ett ytterligare muntligt inslag kan tillföra något, säger han.