Åsa Sjögren kan inte hänga in kläder i dotterns garderob utan att bli yr. Golvet på övervåningen är så snett att man upplever att golvet gungar lite, som på en båt. Att utbyggnaden av familjens villa resulterade i flera byggfel märks tydligt.

Flera väggar har sprickor, ett innertak där det ska stå en garderob saknas. I badrummet hänger elledningar ut. Ett trappräcke är löst. Utomhus sticker isoleringen ut ur väggarna och varken plåtar eller takpannor sitter fast ordentligt. När det är minusgrader ute är flera av golven lika kalla inne.

Risk för mögel

Det som oroar Magnus och Åsa Sjögren mest är att taket riskerar att rasa in och att huset kan ha fuktproblem. Dessa risker bekräftar byggingenjören Anders Lundin som besiktigat huset. Han har upptäckt flera byggfel, som att taket är felbyggt och att olika fuktskydd saknas.

– Risken är att vatten tränger in genom taket på balkongen. Det kan föranleda röta och mögel och på sikt ge en försvagad konstruktion. I värsta fall kan också taket rasa in. Man kan känna hur det blåser in i huset, säger han.

– Vi och våra barn kan få livslånga hälsoproblem om det visar sig att det finns mögel inuti väggarna. Det värsta är att vi inte vet vilka byggfel som finns inbyggt, som vi inte kan se. Vi kan bara se olika tecken, som sprickor i väggarna utan att veta vad det beror på, säger Åsa Sjögren.

Kan inte sälja

Det var 2016 som trebarnsfamiljen bestämde sig för att bygga ut villan. Innan bygget var klart upptäckte Åsa och Magnus flera brister, som en spricka i taket. Byggbolaget ska då ha lämnat huset utan att bygga klart det, berättar paret.

Sedan dess har familjen försökt få hjälp av både byggbolaget, försäkringsbolag samt Stockholms stad – hittills utan resultat.

Att bekosta arbetet själva, med att riva och göra om utbyggnaden, har familjen inte råd med. Det beräknas kosta 3,7 miljoner kronor, pengar som familjen inte har då de redan tagit lån på både huset och utbyggnaden.

– Vi kan inte sälja huset nu. Vi sitter fast, säger Magnus Sjögren.

Varför får då familjen ingen ersättning för att bekosta arbetet? Enligt familjen vill inte byggbolaget stå för kostnaden. Då det rör sig om ett litet byggbolag tror familjen att det är lönlöst att driva en rättsprocess mot företaget, som de befarar kommer gå i konkurs om familjen vinner en lång rättstvist mot dem.

– Då får vi ändå ingen ersättning, säger Magnus Sjögren.

Oense

I stället vill familjen ha pengar från ett försäkringsbolag som företräder den person som är utsedd till kontrollansvarig i byggprocessen. För att få det krävs att staden fattar ett beslut om att den kontrollansvarige misskött sig och entledigar hen från sitt uppdrag.

Ett sådant beslut har familjen väntat förgäves på i 2,5 års tid.

– Vi kommenterar inte ett enskilt myndighetsärende som är under beredning. Det framgår av tidigare prövningar att kontoret och sökanden gör olika bedömningar av de rättsliga förutsättningarna i ärendet, skriver Mattias Carrass, stadens bygglovschef till Mitt i.

Orsaken till att kommunen inte prövat frågan om entledigande är att staden ansett att den kontrollansvarige redan lämnat sitt uppdrag. Men Mitt i har tagit del av e-post som visar att den kontrollansvarige ansett sig ha kvar uppdraget vid tidpunkten för stadens beslut om detta, något som hen också bekräftar för Mitt i.

– Jag var kontrollansvarig för tillbyggnaden och slutförde uppdraget vid slutsamrådet i januari 2021, säger hen.

Så det innebär alltså att du inte är kontrollansvarig längre?

– Bra fråga. Det får du fråga kommunen om ärendet är avslutat eller ej.

Åsa Sjögren menar att ärendet inte är avslutat då staden inte hållit slutsamråd och meddelat slutbesked.

– Staden har heller inte fattat något beslut om entledigande av den kontrollansvarige. Hens uppdrag har inte upphört, säger hon.

Hur är det att bo här?

– Vi har ingen ork. Det här tar all vår tid. Det känns inte som vårt hem. Vi bjuder inte hem folk längre. Barnen tar knappt hem kompisar för att leka, säger Åsa Sjögren.

Mitt i har sökt byggbolaget som inte vill uttala sig.

Läs även: Byggexpert: ”Flera fel har begåtts”