När ett hus byggs ska en kontrollansvarig se till att kontrollplanen följs. Men så har inte skett, enligt ett besiktningsprotokoll från byggingenjören Anders Lundin. I protokollet skriver han att den kontrollansvarige har gjort flera felaktiga intyganden i kontrollplanen.

Den kontrollansvarige grundar även nästan hela kontrollplanen på så kallade egenkontroller som ska ha gjorts av byggbolaget själva. Men enligt Anders Lundin gjordes inga sådana kontroller när huset byggdes.

– Egenkontrollerna är upprättade i efterhand. Så det går inte att veta om bygget har gått rätt till, säger Anders Lundin.

Advokat kritisk

Även familjens advokat är kritisk. Han skriver i ett mejl till staden att staden inte följt plan– och bygglagen då de inte vidtagit åtgärder mot den kontrollansvarige.

Mitt i har sökt staden samt byggbolaget, men de vill inte kommentera. Den kontrollansvarige säger att kontrollplanen baseras på de egenkontroller som gjordes och att kontrollplanen uppfyllde kraven i bygglovet.

Den kontrollansvarige säger också att hen fyllde i kontrollplanen i efterhand och att staden gav hen rådet att göra så.

– Jag var tvungen då byggherren (familjen, red. anm.) ej meddelat mig att bygget startat. Det är byggherrens ansvar att kontakta kontrollansvarig vid byggstart. Men jag har varit helt öppen gentemot kommunen och alla parter för att inte hamna i en sådan här diskussion. Jag fyllde bara i kontrollplanen i efterhand för att hjälpa byggherren och på kommunens instruktioner, säger hen.

Paret Sjögren hänvisar dock till e-post där den kontrollansvarige bekräftar tidpunkten för byggstart. Staden skriver även i ett brev att den kontrollansvarige bör ha haft kännedom om ungefär när byggstarten skedde.”

Läs också: Över 200 byggfel upptäckta i Enskedevillan