Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta blev en stadsdel den 1 juli, efter ett beslut av den rödgröna majoriteten i Stockholm stad, något som meddelades i höstas.

Mitt i Järva kunde för ett tag sedan rapportera om hur personal inom socialtjänsten varnade för att det snabba händelseförloppet och bristen på inkludering i processen skapat många oroligheter inom organisationen, vilket de menar i slutändan riskerar att drabba de invånare i Järva som behöver deras hjälp.

Läs även: Oro hos socialtjänsten när stadsdelar slås ihop

Enligt de politiker och chefer Mitt i pratade med hade det inte kommit någon kritik från fackets sida.

Läs även: Socialborgarrådet "Allt går bra och enligt plan"

Facket kritiska

Nu meddelar dock Akademikerförbundet SSR i Stockholms stad, det fackförbund som organiserar majoriteten av stadens socialsekreterare, att så inte är fallet.

De har både riktat kritik mot den snäva tidsplanen, mot att det saknas extraresurser och att skyddsombud inte görs tillräckligt delaktiga i processen, berättar förbundets lokalordförande i Stockholm Marcus Sjöberg.

– Jag hör hur politiken ger sken av att facket inte haft så mycket att invända, men så är det inte. Från fackligt håll lägger vi oss inte i själva frågan om huruvida en sammanläggning borde ske eller inte, utan vi fokuserar på processen – som på många sätt varit katastrofal.

Marcus Sjöberg menar att sammanläggningen kräver enorma resurser, tid och energi från alla medarbetare. Facket har lyft att de önskar extra resurser för att möta det, utan gehör.

– En sak som vi varit irriterade på är att man hela tiden sagt att sammanläggningen inte kommer märkas nämnvärt för medarbetarna – det är en ren lögn. Det är som vilken omorganisation som helst, fast större. Det bildas nya arbetsgrupper, man måste lära känna varandra, upprätta nya rutiner.

Styret i staden har hela tiden understrukit att det inte är en besparing som sker, vilket han tycker är bra, men det behövs mer från stadens håll.

– Man måste tillfälligt förstärka personalstyrkan så att man kan fokusera på sitt uppdrag samtidigt som man sätter sig in i allt och processar alla förändringar, jag förstår inte hur politikerna kan säga nej till det samtidigt som de menar på att verksamheten inte ska påverkas, säger han.

Marcus Sjöberg, ordförande/kommunombud, Akademikerförbundet SSR Stockholms stad

Marcus Sjöberg, ordförande/kommunombud, Akademikerförbundet SSR Stockholms stad

Akademikerförbundet SSR

Personal kan försvinna

När Mitt i pratade med avdelningschef för familj och individ, Abdi-Nur Isse, sa han att man inte märkt av någon ökad personalomsättning. Enligt Marcus Sjöberg verkar dock personal vara på väg bort.

– Vi har koll på våra medlemmar och var de befinner sig, och vår känsla är att det är en ökad omsättning av personal i Järva. Det är många som sökt sig vidare, och än fler som har tankar på att göra det, det får vi indikationer på genom att fler söker stöd och tips från oss i rekryteringsprocesser.

Ett personalbortfall drabbar främst invånarna i Järva, menar han.

– Våra medlemmar är en stark, välutbildad grupp som är attraktiva på arbetsmarknaden. Det är inte de som drabbas hårdast av det här, utan det blir ju de personer som behöver deras hjälp. Det är personal med stor erfarenhet av Järva som slutar, vilket så klart inte alls är bra. Vi har lyft att vi önskar tillfälliga resursförstärkningar för att möta det, personer på nyckelbefattningar kanske kommer söka sig åt annat håll vilket ger allvarliga konsekvenser.