– Jag har full förståelse och respekt för oron. Jag har varit facklig ombudsman tidigare och vet att det kan vara väldigt jobbigt med omläggningar, men i den här processen är jag väldigt trygg i att allt kommer gå smidigt och bra till, säger han.

Sammanläggningen har förhandlats med fackliga parter, och enligt Alexander Ojanne har det inte funnits någon kritik alls från den sidan.

– Vi har haft en god dialog. Vi har gjort risk- och konsekvensbedömningar och alla förändringar som görs är just i tät dialog med facket. Jag har ett stort förtroende för facket i Stockholm, de är väldigt seriösa och gör ett bra arbete. Det har inte funnits motstånd för sammanläggningen. Alla medarbetare är i goda händer, säger han.

Går inte för fort

Enligt socialsekreterarna som Mitt i pratat med hade det behövts flera år för att kunna göra en bra övergång som garanterar att inga familjer eller barn drabbas.

Alexander Ojanne håller inte med.

– Jag tycker det är ganska rimligt, vi presenterade det här i höstas och har tagit med det i årets budget. Vi har stött och blött, vi har som sagt gjort flera risk- och konsekvensbedömningar, och gör fortfarande sådana löpande. Allt går bra och enligt plan.

Vad säger du när du hör att erfaren personal ser det som en stor risk att barn och familjer kan komma att fara illa på grund av det här?

– Jag har som sagt en stor respekt för oron, men ser fortfarande ingen anledning till varför det skulle hända i praktiken. Inga personalneddragningar kommer att göras, alla socialsekreterare är kvar, förvaltningen följer arbetet och utvecklingen noggrant och kommer fortsätta göra det till allt är ordentligt på plats. Uppstår oklarheter kommer de fångas upp direkt.

Varför tillskjuts inte extra resurser under den kritiska tiden för själva sammanslagningen?

– Det är viktigt att påpeka att sammanläggningen inte är någon besparing, utan ett sätt att bli effektivare och få en än bättre förvaltning. Det är samma personalstyrka som tidigare och fler kommer förmodligen inte att behövas. Vid behov kan man komma att omfördela resurser, men inte heller det tror jag kommer bli aktuellt, säger han.