Sedan beskedet om sammanslagningen av Järvas stadsdelar kom i höstas har det mötts av kritik från olika håll politiskt, bland annat från oppositionsborgarråd Jan Jönsson (L), som speciellt varnat för att socialtjänstens arbete kan komma att påverkas negativt.

– Erfarenhet från tidigare sammanslagningar visar att man behöver extra tid för att lära sig nya rutiner, lära känna området, samtidigt som ordinarie arbetet pågår. Det krävs att extra resurser skjuts till i form av socialsekreterare som kan avlasta, men det har det inte gjorts här, det är vi oroade över, har han tidigare sagt till Mitt i.

Nu varnar även några ur själva personalstyrkan hos socialtjänsten vid avdelningen individ och familj i Spånga-Tensta, som vill vara anonyma, för att problem kan komma att uppstå.

– Vi får inte säga omorganisation utan måste säga sammanläggning, men det är det inte. Det definitivt just en omorganisation som pågår, och det borde behandlas som en sådan också. Jag förstår inte hur man har tänkt, att det här ska gå bra på bara några månader. Det krävs att man sitter ner länge, har fokusgrupper, att ett samarbete påbörjas långsamt, säger en av personerna.

Läs mer: Socialborgarrådet "Allt går bra och enligt plan"

Oppostionsborgarråd Jan Jönsson (L) har tidigare ifrågasatt sammanslagningen av Järvas stadsdelar.

Oppostionsborgarråd Jan Jönsson (L) har tidigare ifrågasatt sammanslagningen av Järvas stadsdelar.

Anna Z Ek

"Förkrossade"

Enligt de Mitt i pratat med går sammanslagningen för fort, och de menar att det mesta dessutom skett ovanför deras huvuden.

– Det togs ett politiskt beslut, och sedan har vi bara fått information om att "de här cheferna ska vara kvar och så här ska enheterna se ut, punkt". Vi har inte känt oss delaktiga alls i processen och har inte fått vara med och utforma speciellt mycket.

För vissa grupper inom avdelningen kommer sammanläggningen innebära nya arbetssätt och rutiner.

– Vi har arbetat i flera år med att få det arbetssätt vi har just nu på plats, och vi har noggrant skapat en väl fungerande organisation. Det krävs otroligt mycket tid, att man arbetar in olika rutiner tillsammans, lär känna varandra ordentligt och litar på varandra, framför allt i en stadsdel med de utmaningar som vi har. Nu kommer det vi jobbat för så länge slitas upp. Vi är många som är förkrossade, rent ut sagt.

Sedan beskedet kom har flera personer sagt upp sig, enligt de anställda. Och många andra går i uppsägningstankar, menar de.

I slutändan är det utsatta barn och familjer som kan komma att drabbas. En person säger att en sammanläggng tar mycket tid och energi, vilket då tas från det sociala arbetet med familjerna.

– Det här kan komma att drabba de mest utsatta barnen, de kan komma att få vänta längre på olika insatser. Jag ser det även som en stor risk att det kan hända att vi missar något på grund av att vi är stressade eller inte riktigt har koll. Det kan få katastrofala följder.

Personal från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning varnar för att sammanslagningen kan påverka deras arbete negativt.

Personal från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning varnar för att sammanslagningen kan påverka deras arbete negativt.

Malin Lövkvist

Oförändrad risk

Abdi-Nur Isse, också han ursprungligen från Spånga-Tensta, blir avdelningschef för individ- och familjeomsorg i Järva den 1 juli. Enligt honom går allt bra, och enligt plan.

– Det här är ett politiskt beslut, och då finns en tidsaspekt man ska förhålla sig till och vissa saker att hinna med på en viss tid. Jag kan förstå att det kännas stressigt.

Personal känner sig inte inkluderade i processen. Hur anser du att det fungerat?

– Som med alla stora förändringar finns det olika syn på hur det varit och hur det går. I början var det ett politiskt beslut och det var de fackliga organisationerna som skötte det mesta i initiala förhandlingar. Ju närmre sammanläggningen vi kommer har de olika enheterna blivit inkluderade allt mer, när vi vetat mer om hur vi ska arbeta.

Enligt Abdi-Nur Isse har personalomsättningen under de senaste månaderna varit normal.

– Jag ser inte en ökning av antal som säger upp sig. Det kan vara så att en och annan går vidare för att det är en för stor förändring, men det är inget utöver det vanliga.

Abdi-Nur Isse, avdelningschef för individ och familj i nya Järva stadsdelsförvaltning.

Abdi-Nur Isse, avdelningschef för individ och familj i nya Järva stadsdelsförvaltning.

Privat

Hur garanterar ni att inga medborgare drabbas under tiden de nya rutinerna och grupperna kommer på plats?

– Risken för att något ska gå fel har inte, och kommer inte, öka eller minska. Det är samma rutiner till dess att enheterna fysiskt slås ihop. Och när nya rutiner implementeras garanterar vi att det inte görs förrän de är helt säkerställda, då har vi gjort riskbedömningar och sådant innan det, säger han, och fortsätter:

– Det är samma datasystem och de flesta enheter är formade på samma sätt, med vissa undantag. Semestrarna är välplanerade och de stora förändringarna med personalflytt och sådant sker när folk är tillbaka på plats.