UPPRÖRD. Pablo Mendoza är ordförande för Lärarförbundet i Huddinge och arbetar som lärare på Balingsnässkolan. Han påpekar att Huddinge är en segregerad skolkommun och vill se mer resurser till skolan. Foto: Pernilla Fagerström

Facket oroliga över nedskärningar i skolan

Grundskolan i Huddinge kan tvingas spara drygt 100 miljoner kronor de närmaste tre åren. Lärarförbundet är oroliga att det ska leda till ännu större barngrupper. "Jag förstår inte hur man kan fortsätta nedskärningarna i skolan när kommunen går plus", säger Pablo Mendoza, ordförande.

  • Publicerad 16:35, 14 sep 2021

Vi kan inte förstå hur de tänker.

I förra veckan kunde Mitt i Huddinge berätta att grundskolan kan tvingas att spara 101 miljoner kronor de kommande tre åren. I de preliminära budgetramarna finns ingen kompensation för kostnads- och löneökningar, vilket innebär att det krävs stora besparingar för att få en budget i balans. Dessutom kan förskolan tvingas spara 50 miljoner kronor.

Förslaget: Grundskolan ska spara drygt 100 miljoner

– Vi har svårt att se att det går att spara 100 miljoner i grundskolan och 50 miljoner i förskolan utan att det får konsekvenser för det pedagogiska uppdraget, säger Pablo Mendoza, ordförande för Lärarförbundet i Huddinge.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår effektivare administration och lokalutnyttjande samt minskning av chefstäthet på central nivå för att minska kostnaderna. Stödfunktioner ska digitaliseras och automatiseras så långt det är möjligt för att värna den pedagogiska verksamheten.

Ökad arbetsbelastning

Men Lärarförbundet befarar att lärare och elever kommer att drabbas av nedskärningarna.

– Om stödfunktioner minskar ökar lärarnas arbetsbelastning. Ett konkret exempel är om it-stöd dras in. Då är det lärarna som måste agera it-experter och hjälpa eleverna. Det tar mycket tid från det pedagogiska arbetet och ökar stressen, säger Pablo Mendoza

Lärarförbundet tror dessutom inte att det kommer att räcka med att effektivisera lokalkostnader och administration.

– Det är skrap på ytan. Man kan inte spara 100 miljoner på sådana här små saker. Jag är rädd att det inte kommer att räcka och i slutändan kommer det leda till ännu större barngrupper.

Bland den lägsta lärartätheten i landet

Huddinge har blad den lägsta lärartätheten i landet. Av landets 290 kommuner ligger Huddinge på plats 284 när det gäller lärartäthet, enligt Lärarförbundets egen rankning. Lönerna ligger däremot i topp, men även sjukskrivningstalen är höga.

– Arbetsvillkoren är så bedrövliga att det varit stor lärarflykt. Nya lärare kommer in på hög lön och det har dragit upp lönerna.

Lärarförbundet lämnade en så kallad protokollsanteckning till grundskolenämnden där de motsätter sig besparingar.

– Vi tycket att det är provocerande att våra politiker skär ner på skolan när kommunen går med plus. Vi kan inte förstå hur de tänker, säger Pablo Mendoza.

Han säger att Lärarförbundet i Huddinge under många år kämpat för att få mer resurser till skolan.

– Vi har en väldigt segregerad skola och likvärdigheten i kommunen är inte som den ska. Vi kan inte fortsätta skära ner, det får stora konsekvenser. I slutändan kan det leda till ökad segregation och kriminalitet, säger Pablo Mendoza.

"Vi behöver se över organisationen"

Löner i topp – lärartäthet i botten

Lärarförbundet genomför varje år skolrankningen "Bästa skolkommun" av landets 290 kommuner. Här är några av Huddinges placeringar 2020 (2019 inom parentes):

Lärartäthet: Plats 284 (289)

Lärarlöner: 3 (3)

Resurser till undervisning: 256 (277)

Friska lärare: 245 (230)

Total: 225 (267)

Visa merVisa mindre

Foto: Pernilla Fagerström