HÄLSOFARLIGT. Röken från sopbranden i Kagghamra spred sig milslånga vägar. Senare släcktes branden. Men en färsk rapport visar att det vatten som användes vid släckningen innehåller extrema halter av tungmetaller och föroreningar. Foto: Sacharias Källdén

Extremt förorenat släckvatten efter sopbranden

Vattnet som användes för att släcka sopbranden i Kagghamra innehöll extrema halter tungmetaller och föroreningar. Det slår en polisrapport fast, som TV4 Nyheterna har tagit del av. Men enligt kommunen beror det på att vattnet återanvändes.

  • Publicerad 13:29, 8 jun 2021

Enligt uppgifter från polisens nationella forensiska centrum (NFC), som TV4 Nyheterna har tagit del av, kunde extrema halter av tungmetaller och föroreningar konstateras i släckvattnet som användes vid släckningsarbetet av branden i sophögen i Kagghamra.

Enligt rapporten innehöll vattnet halter av bland annat arsenik, bly och kadmium i halter så höga halter som mellan 1000 och 7000 gånger över normala värden.

"... sådana nivåer att de bedöms innebära påtaglig risk för människors hälsa eller i miljön om sådant vatten genom utsläpp till vattendrag eller annat vatten leder till exponering för människor eller vattenlevande organismer", konstateras det i polisrapporten enligt tv-kanalen.

Pekar på osäkerhet

Botkyrka kommun menar å sin sida att vattnet som analyserats av polisen inte kan jämföras med standardiserade vattenprover. Kommunen menar att det vatten som användes vid släckningsarbetet återanvändes och därför passerade högen flera gånger vilket bidrog till extremvärdena.

Med anledning av det menar kommunen att man sög upp och transporterade bort släckvattnet.

Kommunen pekar också på att det i dag finns en osäkerhet kring om gifterna faktiskt är ett resultat av sophögen, eller om det kommer från den industriverksamhet som tidigare fanns på platsen "med bland annat kända arsenikutsläpp".