Det handlar om att regionens nya Operativa Hälso- och sjukvårdsnämnd har beslutat om en fördelning av extra resurser till regionens sjukhus och övriga utförare inom hälso- och sjukvård och tandvård. 

– Vår främsta prioritet är att korta vårdköer och stärka sjukvården. Därför är vi stolta över att kunna göra denna satsning för att stärka sjukhusens ekonomi i det tuffa ekonomiska läget, säger nämndens ordförande My Alnebratt (S) i en kommentar. 

344,5 miljoner kronor

Totalt fördelas 344,5 miljoner kronor från tilläggsbudgeten till regionens största sjukhus men även Regionhälsan, Folktandvården, Habilitering och hälsa samt Närhälsan får ta del av satsningen.  

För Sahlgrenska handlar det om 151,6 miljoner kronor.  

–  Vi behöver fokusera på basuppdraget, patientsäkerheten och arbetsmiljön, säger My Alnebratt (S).

Utöver det innehåller tilläggsbudgeten ytterligare 153 miljoner. Inriktningen för dessa kommer att beslutas om i februari. Då kan det bland annat bli tal om en satsning på förlossningsvården.