Organiserade "active clubs" eller "slagsmålsklubbar" sprider sig över Sverige, med tyngdpunkt i Värmland och etableringar i Stockholm, varnar Stiftelsen Expo.

Dessa grupper präglas enligt Stiftelsen av en glorifiering av våld och en bakåtsträvande syn på mansideal.

– De tränar tillsammans, för att bli starka och bygga våldskapacitet, säger My Vingren, researcher på Expo.

Hon menar att gruppens syfte är att förbereda sig för ett raskrig och ta makten med våld, och att de ser sig som en motkraft till högerextrema "tangentbordskrigare". De här är inriktade på handling, säger hon.

Attraherar unga killar

My Vingren förklarar att klubbarna inte följer traditionella, högerextrema organisatoriska strukturer utan i stället fokuserar på kampinriktad träning, vilket gör att särskilt unga män dras till dem. Enligt My Vingren kan detta bero på att man är trött på kraven på hierarkisk ordning och traditionell aktivism, som att dela ut flygblad. För att nå ut till en yngre målgrupp använder de TikTok där de delar videor som visar illegala kampsportsmatcher – vilket fungerar som propaganda.

Liknar gängvåldet

Jan Jönsson (L), oppositionsborgarråd ser likheter mellan klubbarna och de destruktiva manlighetsnormer som präglar gängen, och varnar för risken att missa nya hot i skuggan av kampen mot gängkriminalitet.

– Annars riskerar det att explodera i ansiktet på oss, när de går från träning till handling på gator och torg. Aktivklubbarna kan på sikt bli ett lika allvarligt fenomen, bara att det inte är ungdomar från utsatta områden utan från mer välbärgade områden.

Liberalerna uppmanar skolor att aktivt integrera värderingsarbete och undervisning om icke-våld. Samtidigt måste lärare utbildas i att känna igen symboler och tecken associerade med dessa grupper.

– Att identifiera detta tidigt kan öppna upp för diskussion. När man väl har dragits in i de här klubbarna kan de vara lika svåra att lämna som de kriminella gängen.

Sker i det dolda

Polisen har känt till klubbarna i några år. Mats Eriksson, presstalesperson hos polisen, noterar att de inte är lika opinionsbildande som andra högerextrema organiseringar.

– Men de har varit synliga vid olika tillfällen. Framför allt vid andras allmänna sammankomster, säger han.

Trots det finns inga polisanmälningar som gäller aktivklubbarna, enligt honom. My Vingren på Expo poängterar att organiseringen sker i det dolda och att de inte är lika öppna som exempelvis Nordiska motståndsrörelsen, just för att försvåra polisens ingripande.

Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd, säger att staden har hög beredskap att hantera oönskade händelseutvecklingar och har en kontinuerlig samverkan med polisen för att få uppdateringar om våldsbejakande grupperingar.

– Utöver det arbetar stadsdelsnämnderna och flera facknämnder i staden mot extremism inom sina respektive uppdrag, säger han.