Ukrainska flyktingar får inte samma hjälp till svenskundervisning och sysselsättning som andra flyktingar eftersom de omfattas av massflyktsdirektivet.

Men kriget ser ut att bli långvarigt och att hitta sin plats i det svenska samhället blir viktigare.

Nyss blev det klart att Vallentuna fått pengar av EU:s sociala fond.

– Vi startar den 1 januari och ska hjälpa kommunbosatta ukrainare ut i arbete, studier, svenskundervisning och samhällsorientering, säger Göran Westerlund, arbetsmarknadschef på socialförvaltningen.

Hur stora insatser blir det jämfört med dem som till exempel kvotflyktingar får?

– De kommer att vara i mindre skala. Det blir inte SFI men vi har ett digitalt hjälpmedel med grundläggande svenskundervisning i en app som heter Lingio som vi har prövat för andra nyanlända.

– Planen är att hjälpa alla som vill vara med, säger projektledaren Omar Farah. Vi gör en kartläggning av deras bakgrund och försöker sedan matcha dem mot arbetsmarknaden. Det är alltid deras önskemål vi utgår från.

De som deltar får bland annat lära sig om arbetskultur och arbetsrätt.

– Vi kommer samtidigt att ge samhällsinformation genom studieförbund som vi samverkar med. Vi försöker också att sätta dem i kontakt med föreningslivet, så att de blir delaktiga och kommer in i samhället. I föreningar kan det finnas möjligheter att knyta kontakter som leder till jobb.

Redan har fyra personer fått heltidsjobb inom projektet, som pågår fram till den 30 september.