Stampen

Den röda villan med vita knutar, på andra sidan ån mitt emot Ullevi, restes hundratals år innan fotbollsarenan. Mariagården som byggnaden kallas har anor från 1767 och är ett av Göteborgs äldsta trähus.

Här pågår sedan i höstas en renovering som fokuserar på en tillbyggnad från 1700-talet i det före detta fattighuset.

Projektet inleddes efter att man hittat rötskador.

– Tillbyggnaden var från början inredd för avträden och saknar till stor del isolering, vilket är en bidragande orsak till rötskadorna men även att det har börjat läcka in på vissa ställen, säger Karin Lottkärr, projektledare på Higab i en kommentar.

Då. Fattighuset, som vid tiden för fotograferingen används som sjukhem för lungsjuka. Bilden tagen på gården med personal och patienter år 1910.

Då. Fattighuset, som vid tiden för fotograferingen används som sjukhem för lungsjuka. Bilden tagen på gården med personal och patienter år 1910.

Carlotta

Under arbetets gång upptäcktes ytterligare skador och för att komma åt alla delar av stolpverket har den gamla fasadpanelen tillfälligt lyfts bort från huskroppen.

Timmerman. Tre meter av syllstocken har bytts ut. Det är balken som ligger mellan husgrunden och stolpverket i väggen på huset och fungerar som underlag för det bjälklag som golvet placeras på. 

Timmerman. Tre meter av syllstocken har bytts ut. Det är balken som ligger mellan husgrunden och stolpverket i väggen på huset och fungerar som underlag för det bjälklag som golvet placeras på. 

Billy Sörensen

Historiska byggnadsdetaljer

För att bevara det historiska värdet är det enbart traditionella metoder och material som gäller.

Modern trådspik är inte ett alternativ, utan man har enats om en blandning av klippspik, som är maskintillverkad enligt gamla metoder, och handsmidd spik.

Som förr. Gamla och nytillverkade spikar på en upphittad sida ur Göteborgs Handels- och sjöfartstidning från 1918.

Som förr. Gamla och nytillverkade spikar på en upphittad sida ur Göteborgs Handels- och sjöfartstidning från 1918.

Billy Sörensen

Dessutom har timmermän anlitats för att reparera stolpverket och i samråd med antikvarier och andra sakkunniga är beslutet att isolera tillbyggnaden med träfiberskivor.

De ursprungliga fasadbrädorna kommer att skrapas och målas med linoljefärg och återmonteras. På vissa ställen behövs nya paneler och då används kärnfura från Värmland.

– Renoveringen av Mariagårdens tillbyggnad är ett projekt som ger oss möjligheten att arbeta med traditionella hantverksmetoder och bevara historiska byggnadsdetaljer. Det är betydelsefullt för Göteborg att vi kan bevara ett hus som detta för eftervärlden, säger Karin Lottkärr.

Fynd. I husgrunden har gamla medicinflaskor och resterna av någons måltid hittas.

Fynd. I husgrunden har gamla medicinflaskor och resterna av någons måltid hittas.

Billy Sörensen