Nära ett år efter olyckan vid järnvägskorsningen Lillhagsvägen-Finlandsvägen har ytterligare en pusselbit för att göra korsningen säkrare kommit på plats. Nu har nämligen den järnvägsbom som varit efterfrågad av gångtrafikanter och cyklister monterats.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/trots-loften-farliga-korsningen-inte-sakrare/repujA!RrgETlSESBlQ666yf5AlA/

Behovet av bommen uppstod efter att Göteborgs stad valde att stänga en av gång- och cykel-passagerna i korsningen som en första åtgärd för att göra korsningen säkrare efter olyckan.

Men då fann plötslig bara en bom på ena sidan som stoppade trafikanter när tågen körde förbi. På den andra sidan var trafikanterna oskyddade.

– Bommen skulle ha varit på plats i slutet av december 2021, men på grund av coronapandemin försenades leveransen av material, säger Bengt Rydhed, ställföreträdande regional direktör för Trafikverket i region väst, i ett pressmeddelande.

Byggs om påsken 2023

Trafikverket skriver i samma pressmeddelande att hela järnvägskorsningen kommer att byggas om under påsken nästa år och ska bli en så kallad helbomsanläggning.

– Då installerar vi den senaste tekniken, som förkortas ALEX, i järnvägsanläggningen. I samband med det stänger vi av järnvägstrafiken under två helger innan påsk. Det blir sedan ytterligare en avstängning av järnvägstrafiken under sju dygn med start på skärtorsdagen. När arbetet är klart har vi ökat säkerheten väsentligt, säger Bengt Rydhed.