Kyrkogårdsförvaltningen ska tillsammans med Stockholm exergi installera fjärrvärme på Skogskyrkogården. I dag värms alla byggnader samt kremeringsugnarna på kyrkogården upp av biogas.

Men när de byter till fjärrvärme är tanken att värmen som uppstår när kistorna kremeras ska användas för att försörja kyrkogårdslokalerna och hushåll i Storstockholms fjärrvärmesystem med värme.

I nuläget tas endast en del av restenergin från kremeringen om hand, medan majoriteten av värmen fäktas bort och försvinner ut i luften när ugnarna kyls ner.

– Det är ett slöseri med energi kan man säga. Nu kommer vi ta tillvara på värmen från ugnarna och skicka ut i fjärrvärmenätet. Det är den globala uppvärmningen som vi är ute efter att minska. Stockholms stad har höga ambitioner med det och vi har tittat i vår verksamhet för att se vad kan vi bidra med, säger Anders Åström, projektansvarig på kyrkogårdsförvaltningen.

Makaber lösning?

Bytet till fjärrvärme innebär att koldioxidutsläppet i Stockholm exergis fjärrvärmenät kommer minska med 58,45 ton per år. Krematoriet kommer leverera energi som motsvarar årsuppvärmningen av 45 normalstora villor.

En liknande lösning finns sedan tidigare på Råcksta krematorium i västerort. Men för vissa kanske lösningen kan låta en aning makaber.

Vad tycker ni om själva idén med att man använder värmen från kremerade kroppar för att försörja hushåll?

– Råcksta krematorium har haft lösningen sedan 2006 och då diskuterades det en del runt det här. Men vi anser att det skapar en trygg, långsiktig och stabil drift av krematoriet. Vi har inte haft ett avbrott där på 15 års tid. När det varit något som gjort att vi inte kunnat ha krematoriet i gång har det aldrig varit på grund av fjärrvärmesystemet.

För att inte förstöra gravplatserna kommer de borra sig ner omkring sex meter under marken utanför kyrkogårdsmuren och skjuta in fjärrvärmeledningarna till byggnaderna därifrån. Gravar brukar vanligtvis vara omkring 1,5 meter djupa.

I nuläget pågår planeringsarbetet och det är ännu inte klart när förändringen kommer att genomföras.