Demokratiplan. Järfällaförslaget har tagits fram i kommunens demokratiplan. Foto: Mikael Andersson

Endast 9 av Järfällabornas 109 förslag har gått till beslut

Hopptorn vid Görvälns badplats eller mindre kött i skolan? Sedan april förra året har Järfällabor kunnat skicka in sina medborgarförslag till Järfällaförslaget. I dag har endast 9 av de 22 Järfällaförslagen behandlats politiskt.

  • Publicerad 16:44, 24 jan 2022

Har vi ingen kontakt med medborgarna riskerar vi att hamna i en bubbla

På e-plattformen Järfällaförslaget kan invånare skicka in förslag och idéer på förändringar i kommunen. Sedan plattformen lanserades i april i fjol har 186 förslag kommit in varav 109 har blivit Järfällaförslag.

– Vi gör en bedömning utifrån kriterierna för att det ska bli ett Järfällaförslag. Ibland finns det redan ett liknande förslag inne eller så är det inte ett beslut som ligger inom kommunens ansvar, säger Jessika Karreskog, enhetschef för demokratiutveckling.

I kommunens demokratiplan var en av uppgifterna att ta fram en plattform som skapar dialog med Järfällaborna. Enligt Aphram Melki (C),ordförande i miljö- och social hållbarhetsutskottet, är det ett bra sätt för politikerna att lyssna på medborgarna.

– Vi politiker företräder folket i Järfälla och behöver därför ha kontakt med våra medborgare, har vi inte det riskerar vi att hamna i en bubbla. Den risken minimerades när vi öppnade plattformen, menar han.

Soptömning poppis

Alla Järfällabor får lägga upp och rösta på förslag som kommit in. Får ett förslag över hundra röster under 60 dagar tas det vidare till den förvaltning och nämnd som har hand om frågan.

I nuläget har 21 förslag fått över hundra röster, flest har förslaget "Ta tillbaka veckovis tömning av sopkärlen" fått med 1185 röster. Samtidigt har endast 9 Järfällaförslag faktiskt behandlats och fått ett beslut.

Att förslaget om veckovis tömning tar tid beror på att det berör många Järfällabor, menar Nina Karlsson, bygg- och miljödirektör.

"Frågan är komplex. Det finns också direkta kopplingar till bland annat vår av fullmäktige beslutade avfallstaxa. Därför har ärendet dröjt", skriver hon i ett mejl till Mitt i.

Ska det ta så lång tid från att förslaget fått rösterna till att det tas beslut?

– Man får ha respekt för att Järfällaförslaget inte pågått under så lång tid. Det är en rimlig tidsåtgång eftersom processen är lång där man måste gå igenom förslaget och se hur det ska behandlas, menar Aphram Melki.

Discogolfpark eller ett högstadium – förslagen som behandlats

Nio av de 21 Järfällaförslag som fått hundra röster har gått upp i nämnden (beslutet i nämnden inom parentes).

Farthinder på Barkarbyvägen (Ja)

Staket vid Viksjöleden (Ja)

Dynamiska farthinder till Herculesgatan vid Herrestaskolan (Ja)

Discogolfpark i Kallhäll eller Stäket (Nej, det finns en vid Ängsjö friluftsgård)

Handlingsplan för hur självmorden ska minska (Nej)

Skate- och kickbikepark i Barkarbystaden (Vidareutreds)

Högstadium i Barkarbystaden (Nej)

Inför parklekar för barn året runt i utsatta områden (Nej)

Minskad servering av kött i skolan (Nej)

Visa merVisa mindre