Från 1798 var Trädgårdsgatan namnet på nuvarande Mellangatan i Haga. 1852 fick den 80 meter korta gatan mellan Östra Larmgatan och Bastionsplatsen ta över namnet, trots att det inte finns en enda trädgård på gatan i fråga.

Trädgårdsgatan fick såklart sitt namn efter närheten till Trädgårdsföreningen på andra sidan vallgraven.

Trädgårdsgatan är numrerad från 1 till 8 och har postnummer 41108. Sidan med jämna nummer tillhör Kvarteret 4 Manegen efter den manege som uppfördes 1824 ungefär vid nuvarande Östra Larmgatan 16.

Husen i kvarterets övriga delar uppfördes mellan 1853-1856. Kvarteret 5 Bastionen upptar gatans sida med ojämna nummer och är uppfört på resterna av bastionen Gustavus Magnus och byggdes ut 1850-1856.

Källa: Göteborgs Stad & Göteborgs stadsmuseum