I februari misshandlades två anställda vid en grundskola i Hägersten-Älvsjö stadsdel så svårt att de fick blåmärken över hela kroppen och i ansiktet. Den som slog var en elev. En lärare misshandlades en gång, en elevassistent vid två tillfällen och är nu sjukskriven.

Huvudskyddsombuden vid Kommunal och Sveriges Lärare Stockholm ansåg att situationen var så allvarlig att de införde skyddsombudsstopp den 7 mars – en åtgärd de kan ta till om anställdas liv eller hälsa är allvarligt hotad.

– Under två dagar stoppades allt arbete med eleven, i enlighet med Arbetsmiljölagen. Vi såg ju att den handlingsplan som arbetsgivaren skapat efter misshandelsfallen inte fungerade. Eleven gick runt utan resurspersonal och hotade en lärare om våld, säger Simon Sandström, huvudskyddsombud för Sveriges Lärare Stockholm.

Kräver omplacering

Att rikta ett skyddsstopp mot en enskild elev är mycket ovanligt, men i det här fallet ansåg huvudskyddsombuden att det var nödvändigt. Kravet är att eleven, som går i en vanlig klass, ska "omplaceras till en annan skolform", med "adekvat utbildad personal och vana att hantera utåtagerande elever."

Men skolans ledning accepterade inte skyddsstoppet. I stället kallade ledningen in Arbetsmiljöverket som hävde stoppet efter två dagar med motiveringen att det inte fanns omedelbara risker för de anställda.

Ett felaktigt beslut, menar Simon Sandström som är djupt besviken på skolans ledning.

– Det är bedrövligt att rektorn bara har elevens perspektiv och inte värnar om sina anställda. Det är fruktansvärt jobbigt för dem som blivit misshandlade att behöva möta eleven. Det här situationen är inte bra för eleven heller, säger han.

"Bättre bemanning"

Skolans rektor väljer att svara på Mitt i:s frågor via mejl. Hen skriver att skolan genom åren kontinuerligt arbetat med åtgärder för eleven. Nu har hen också "sett över bemanningen, organisationen och rutinerna för att skapa bättre arbetsmiljö".

Skolledningens linje är en avvägning utifrån olika aspekter, framhåller hen.

"Utan att gå in på detaljer så har skolan satt in omfattande stödåtgärder som följs upp och vid behov kan nya åtgärder beslutas. Det föreligger olika uppfattningar vad som är bäst åtgärder. Jag fattar beslut utifrån det ansvar jag har för elevens rätt till utbildning och medarbetarnas arbetsmiljö."

Grundskolechef i Hägersten-Älvsjö är Deirdre Olsson. Även hon väljer att svara på Mitt i:s frågor via mejl. Hon framhåller att det är rektorn som fattar beslut om åtgärder, utifrån elevens behov och ett ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö.

"Som grundskolechef är jag rektors närmsta chef och är delaktig och stöttar rektor i olika frågor, som tex denna. Grundskolechefen följer upp att rektor förhåller sig till den lagstiftning som råder och samordnar stöd till skolan från utbildningsförvaltningen", skriver hon.

Får en tidsfrist

Huvudskyddsombuden ger sig inte i frågan. I mitten på mars gav de skolledningens handlingsplan för undervisning och tillsyn av eleven en tidsfrist. Om hot eller våld förekommer på nytt tänker de kontakta Arbetsmiljöverket eller införa ett nytt skyddsstopp. Ett absolut krav är att eleven alltid ska ha en resursperson vid sin sida.

"Barn med behov kan behöva två lärare"

Inkludering eller undervisning i mindre grupp? Det finns inget generellt svar på vad som är det bästa för barnet, menar Riksförbundet Attention.

Huvudskyddsombuden från Kommunal och Sveriges lärare Stockholm kräver att den elev som misshandlat flera anställda ska omplaceras, till en annan skola eller till en annan undervisningsform i samma skola. Detta för att personalen på skolan ska kunna känna sig trygg på sin arbetsplats.

Men vad är bäst för ett barn som är utåtagerande – att inkluderas i en vanlig klass eller att undervisas i en särskild grupp?

– Det går inte att ge ett generellt svar på den frågan. Vår vision är att skolorna ska kunna inkludera alla barn eftersom vi strävar efter mångfald i samhället. När det inte går på grund av elevens behov är det bra med en mindre grupp, tillsammans med specialpedagogisk kompetens, eller med tvålärarsystem, säger Anki Sandberg, förbundsordförande för Riksförbundet Attention, som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Anki Sandberg är inte insatt i det enskilda fallet. Men att det gått så långt att en elev misshandlar flera lärare väcker frågor om hur skolan arbetat med eleven, menar hon.

– Vi trycker alltid på de förebyggande insatserna. Elevens problem och behov ska fångas upp i tid. Finns det tendenser till våldsamt beteende måste det förstås tas på stort allvar, innan någon sådant här händer. För elevens skull och för allas skull, säger hon.

Anki Sandberg, förbundsordförande för Riksförbundet Attention.

Anki Sandberg, förbundsordförande för Riksförbundet Attention.

Märta Lefvert

"Utmanande barn kan behöva två lärare"

Riksförbundet Attention: Skolor måste agera innan det urartar till misshandel