Huvudskyddsombuden från Kommunal och Sveriges lärare Stockholm kräver att den elev som misshandlat flera anställda ska omplaceras, till en annan skola eller till en annan undervisningsform i samma skola. Detta för att personalen på skolan ska kunna känna sig trygg på sin arbetsplats.

Men vad är bäst för ett barn som är utåtagerande – att inkluderas i en vanlig klass eller att undervisas i en särskild grupp?

– Det går inte att ge ett generellt svar på den frågan. Vår vision är att skolorna ska kunna inkludera alla barn eftersom vi strävar efter mångfald i samhället. När det inte går på grund av elevens behov är det bra med en mindre grupp, tillsammans med specialpedagogisk kompetens, eller med tvålärarsystem, säger Anki Sandberg, förbundsordförande för Riksförbundet Attention, som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Anki Sandberg är inte insatt i det enskilda fallet. Men att det gått så långt att en elev misshandlar flera lärare väcker frågor om hur skolan arbetat med eleven, menar hon.

– Vi trycker alltid på de förebyggande insatserna. Elevens problem och behov ska fångas upp i tid. Finns det tendenser till våldsamt beteende måste det förstås tas på stort allvar, innan någon sådant här händer. För elevens skull och för allas skull, säger hon.