Hyresgäst. Salemskolan finns i Skogsängsskolans lokaler. Foto: Anna Z Ek

Elev får skadestånd – trots att skolpersonal friades från misshandel

Salems kommun måste betala 30 000 kronor till en elev på Salemsskolan efter att personal på skolan ingripit fysiskt. Det trots att personalen i fråga friats i domstol.

  • Publicerad 05:00, 8 jun 2022

Hösten 2020 blev en elev på Salemskolan nedlagd på golvet och fasthållen av personal på skolan efter att hen blivit utåtagerande.

Ärendet polisanmäldes och gick till åtal. Men domstolen konstaterade att det inte rörde sig om en straffbar misshandel och de två åtalade friades från brott.

Mer våld än nödvändigt

Eleven har däremot blivit utsatt för en kränkande behandling, anser Barn- och elevombudet (BEO), som är en del av Skolinspektionen. Deras bedömning är att personalen tog till mer fysiskt tvång än nödvändigt, trots att fysiska ingripanden kan vara tolererbara för att behålla ordningen och säkerställa en trygg skolmiljö.

Kränkningarna ska heller inte betraktas som ringa, menar BEO.

Skadestånd

"Barn- och elevombudet har funnit att (eleven) har utsatts för kränkande behandling av skolpersonal vid Salemskolan och att Salems kommun, i egenskap av huvudman för skolan, därmed har brutit mot förbudet i skollagen om att personal inte får utsätta elever för kränkande behandling", går det att läsa i beslutet från BEO.

Barn- och elevombudet begär därför att Salems kommun ska betala 30 000 kronor till den utsatta eleven.

Har vidtagit åtgärder

I ett mejl till Mitt i skriver Nathalie Hult, rektor vid Salemskolan att personalen som varit inblandad inte längre jobbar kvar, och att skolan har dragit lärdom av händelsen.

"Vi har vidtagit åtgärder i form av utbildning för personalen på skolan. Vi ser även till att personal inte är ensamma med en elev", skriver hon.

Grundsärskola

Salemskolan har sina lokaler på Skogsängsskolan, och är ett samlingsnamn för:

Grundsärskola årskurs 1–9.

Särskild undervisningsgrupp årskurs 1–9 för elever med diagnos inom autismspektrat.

Källa: Salems kommun

Visa merVisa mindre