Bilresandet i Ekerö kommun har minskat de senaste fem åren, enligt siffror från kunskapsmyndigheten Trafikanalys.

Den stora minskningen skedde, föga förvånande, när pandemin slog till. Körsträckan per bil i Ekerö minskade från 1207 mil under 2019 till 1 171 mil under 2020.

Minskningen har dock varit stadig sedan lång tid tillbaka. Även om körsträckan gick upp till 1 094 mil under 2021 så är det fortfarande hela 118 mil mindre än för fem år sedan.

Fler bilar

Men det ger inte hela bilden, menar Maria Melkersson, statistiker på Trafikanalys. Samtidigt som resandet per bil har minskat, att nämligen antalet bilar också ökat.

– Vi har alltså allt fler bilar som kör kortare vardera, säger Maria Melkersson.

Mellan 2016 och 2021 ökade antalet personbilar i trafik i Ekerö med 379 bilar, enligt siffror från SCB.

Pandemieffekten på körsträckorna syntes inte bara i Ekerö utan i hela landet. Även körsträckorna för bussar sjönk rejält mellan 2019 och 2020. Mellan 2019 och 2021 hade körsträckan minskat med 11 000 mil.  

– Den upphandlade kollektivtrafiken har rullat på som vanligt ungefär men turistbussar, charterbussar och flygbussar hade stora problem framför allt 2020 och till delar 2021, säger Maria Melkersson.