Under skolterminerna ger sig frivilliga föräldrar ut på stan för att skapa en trygg nattmiljö. Foto: Stefan F Lindberg

Efterlyses: Fler föräldrar som nattvandrar

Starten på höstterminen brukar även innebära rekrytering av föräldravandrare. Men i år går det trögt. "Vi är oroliga för hur vi ska kunna fortsätta", säger kontaktpersonen David Wall.

  • Publicerad 13:55, 3 sep 2021

Det är en verksamhet som behövs och uppskattas

Den ideella verksamheten Föräldravandring på Östermalm samverkar med polisen, stadsdelen och fältassistenterna för att skapa en trygg nattmiljö för ungdomar.

De brukar vandra på fredagskvällar under skolterminerna, men pandemin har satt käppar i hjulen.

– Nu är det dags att starta höstens vandringar och vi behöver fler frivilliga. Vi har kunnat hålla igång tills nu, men nu märker vi verkligen av effekten av pandemin. Det finns en risk att vi inte kommer att kunna fortsätta, säger kontaktpersonen David Wall.

Värvar på föräldramöten

Vanligtvis värvar de nya föräldrar på skolornas föräldramöten. Men på grund av restriktionerna har det inte hållits några fysiska möten.

–  De har haft digitala lösningar i stället men där når man inte ut på samma sätt. Många har även gjort uppehåll i vandrandet på grund av pandemin och har kanske inte riktigt kommit igång igen. Sedan har vi en viss omsättning förstås. Vissa slutar när deras barn blir äldre.

Att behöva lägga ner verksamheten är något de helst vill undvika.

– Det hade varit jättetråkigt. Vi har varit igång i många år och behövs och uppskattas.

David Wall menar att vandringen fyller en viktig funktion för både föräldrar och ungdomar.

– Stökiga situationer uppstår på olika ställen och när vi är ute och vandrar upptäcker vi var det samlas mycket ungdomar. Ofta förekommer droger eller minderåriga som dricker alkohol. Vandringen är ett bra sätt att ta gemensamt ansvar på. För det är svårt att som förälder ensam ha koll på vad som händer på stan.

Den som vill komma i kontakt med Föräldravandring på Östermalm når dem på info@foraldravandring.se.

Värvar på föräldramöten

Vanligtvis värvar de nya föräldrar på skolornas föräldramöten. Men på grund av restriktionerna har det inte kunnat hållas några fysiska möten.

–  De har haft digitala lösningar istället men där når man inte ut på samma sätt. Många har även gjort uppehåll i vandrandet på grund av pandemin och har kanske inte riktigt kommit igång igen. Sedan har vi en viss omsättning förstås. Vissa slutar när deras barn blir äldre.

Att behöva lägga ner verksamheten är något de helst vill undvika.

– Det hade varit jättetråkigt. Vi har varit igång i många år och behövs och uppskattas.

David Wall menar att vandringen fyller en viktig funktion för både föräldrar och ungdomar.

– Stökiga situationer uppstår på olika ställen och när vi är ute och vandrar upptäcker vi var det samlas mycket ungdomar. Ofta förekommer droger eller minderåriga som dricker alkohol. Vandringen är ett bra sätt att ta gemensamt ansvar på. För det är svårt att som förälder ha koll på vad som händer på stan.

Den som vill komma i kontakt med Föräldravandring på Östermalm når dem på info@foraldravandring.se.