Foto: Åsa Sommarström / Mitt i

Efter stormen i bygg- och miljönämnden: Oppositionen begär extramöte

Mitt i har i en rad artiklar granskat den infekterade situationen i Upplands-Bros bygg- och miljönämnd. Nu begär oppositionspartierna S, V och MP ett extramöte i nämnden till följd av händelseutvecklingen.

  • Publicerad 10:24, 6 maj 2021

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet begär nu att bygg- och miljönämnden samlas för ett extramöte. Detta möte kommer att äga rum den 18 maj klockan 14. Bakgrunden till att politikerna nu samlas är med anledning av de slutsatser som advokatutredningen som beställdes av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) kommit fram till.

Politikerns mejlattack fick chef att sluta

I ett gemensamt uttalande skriver partierna:

”Vi behöver säkerställa kvalitén på nämndens arbete och att nämndens myndighetsutövning är säker. S, V och MP ser också oerhört allvarligt på de uppgifter om missförhållanden som framkommit i våra tjänstemäns arbetsmiljö kopplat till Bygg- och Miljönämndens område.”

Utredarna: Politikern gjorde fel

Detta har hänt:

Mitt i har granskat turerna kring de två delegationsbesluten i bygg- och miljönämnden gällande grustaget på fastigheten Lindormsnäs 1:5.

Först togs ett beslut om förbud mot fortsatt verksamhet av den tillförordnade samhällsbyggnadschefen Linda Edgren. Detta följdes av ett snabbt upprivande av detta beslut signerat bygg- och miljönämndens ordförande Börje Wredén (L).

I interna mejl som Mitt i tagit del av gör Börje Wredén klart för Linda Edgren att hon förbrukat sitt förtroende att fatta beslut på delegation. Han skriver också: ”Tyvärr har du Linda agerat illojalt mot bygg- och miljönämnden. […] Du åsamkar stor skada på kommunens anseende och bygg- och miljönämndens som myndighet”.

Bakom bråket: Omstridda planer för ett grustag

Turerna avseende besluten, och mejlen, gjorde att Linda Edgren valde att lämna sina uppdrag i koppling till nämnden. Det här har Börje Wredén kommenterat som ”en förnuftig slutsats av henne”.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) har låtit beställa en oberoende utredning av besluten för att komma till rätta med situationen. Denna utredning, som genomfördes av Front advokater, visar på att Linda Edgren agerade korrekt och Börje Wredén fel.

Man menar att Edgren gjort rätt både ur ett miljörättsligt perspektiv, samt att hon hade rätt att fatta beslutet på delegation. I Wredéns fall framgår att advokaterna anser att det saknas skäl att underkänna Edgrens beslut och att det: "framstår som tveksamt om det har funnits tillräckliga förutsättningar för att fatta ett brådskande ordförandebeslut enligt kommunallagen". Börje Wredén har tidigare kommenterat utredningen:

– Juristerna har noll grund för det påståendet. Jag har läst utredningen och delar inte slutsatserna i den.

Till Mitt i har Linda Edgren sagt att hon personligen aldrig varit med om något liknande under de 10 år som hon varit i kommunens tjänst.

– Jag hade delegation på att ta det här beslutet, det hade varit tjänstefel om jag inte hade gjort det. Jag tror ingen skulle uppfatta mig som illojal utan jag har alltid kommuninvånarnas bästa för ögonen.

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro har överklagat Börje Wredéns beslut till länsstyrelsen i Stockholm.

Striden om gräddhyllan i Kungsängen

Bygget av Svartviks Strand kommer allt närmare. Planerna för ett nytt bostadsområde vid Svartviken i Kungsängen har varit en långdragen process av överklaganden i olika instanser. Mark- och miljööverdomstolen river nu upp tidigare instans beslut...måndag 14/6 14:32

Antalet covidfall fortsätter minska i Upplands-Bro

Drygt 10 000 Upplands-Brobor har fått första sprutan. Antalet konstaterade fall av covid-19 i Upplands-Bro fortsätter minska. Siffrorna kan dock ha påverkats av ett intrångsförsök i Folkhälsomyndighetens databas.fredag 11/6 15:38