I Blecktornsområdet på sydöstra Södermalm ligger kvarteret Draget. De blåklassade husen, byggda 1923, omsluter en vacker och kuperad innergård.

– Jag trivs väldigt bra här. Husen är planerade efter topografin och det finns en fin sammanhållning mellan grannarna, säger Staffan Guttman som bott här sedan 1981.

Planer finns på att modernisera fastigheterna då hyresvärden Familjebostäder (FB) menar att de är i dåligt skick.

Ett förslag för renovering har lagts fram. Den innebär en uppskattad hyreshöjning på 78–133 procent. För den som bor i en etta kan det innebära en höjning med över 4 000 kronor i månaden.

Många kan inte bo kvar

Det kan slå hårt mot dem som bor här. Många är pensionärer och bor själva, berättar grannarna.

– Nio av tio måste i så fall flytta. De som bor två kanske kan bo kvar. Alla är väldigt oroliga. Jag själv ligger vaken om nätterna, säger Peter Roth, ordförande i lokala hyresgästföreningen.

https://www.mitti.se/nyheter/klagade-ihardigt-pa-bygge-nu-kan-familjen-vrakas/repvga!5UZlzbxsPgtjn2HGo9AHg/

Stort ingrepp

Vad som planeras är en totalrenovering av lägenheterna, husen och gemensamma utrymmen. Nya kök ska in, ventilationen ska göras om, badrum och ytskikt ska fixas, för att nämna några av åtgärderna.

Vissa åtgärder behövs enligt grannarna – stambytet till exempel. I övrigt anser de inte att lägenheterna är i så dåligt skick som FB säger.

Hyrorna är i dag relativt låga och en viss höjning är förståelig, menar de, men inte så här stor.

– Det vore önskvärt med en basrenovering. Resten borde ske efter behov och enskilda hyresgästers önskemål, säger Linn Reinius, som bor i kvarteret.

– Och om någon vill ha en lyxrenovering, då får de själva välja det. Men en grundförutsättning måste vara att alla kan bo kvar, säger Peter Roth.

https://www.mitti.se/nyheter/nya-prislappen-pa-plankan-over-1-miljard/repvcE!97StOCO9x9FvG8YHYYOgGw/

”Jätteorolig”

Staffan Guttman är en av dem som skulle behöva flytta om hyran höjs som föreslagits.

– Jag är pensionerad, redan nu måste jag jobba vidare för att mäkta med. Samtidigt blir mat och el dyrare. Jag vet inte var jag ska bo om några år och mitt sociala liv kommer att rivas upp, säger han.

Grannarna menar också att det här är en fråga om vem staden är till för. Ska inte personer med mindre ekonomiska muskler ha möjlighet att bo på Södermalm, är en fråga de lyfter.

– Familjebostäder säger att de bygger för framtidens hyresgäster, men oss skiter de i. De räknar med att vi ska flytta, säger Peter Roth.

”Under all kritik”

Under hösten pågår samrådsmöten mellan hyresgäster och Familjebostäder. Yngve Sundblad, ordförande hyresgästföreningen Södermalm, anser att FB inte tagit till sig de synpunkter som förts fram.

– Det har varit under all kritik. De ger sig inte det minsta. Lägenheterna har även tagits väl hand om av hyresgästerna själva och en renovering av den här omfattningen är helt onödig.

Samtidigt vänder han sig mot den föreslagna hyreshöjningen.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Det är fullständigt extremt, speciellt när så många kommer att behöva flytta.

”Vet att det finns oro”

100 år på nacken, ingen större renovering sedan 1960-talet och installationer som passerat sin livslängd. Det gör att en större renovering av Draget måste ske, enligt Familjebostäder.

– Det är helt enkelt fastighetens tekniska status och lägenheternas skick som gör att vi måste utföra renoveringen, säger Jörgen Holmqvist, ombyggnadschef på Familjebostäder.

Bara ett stambyte inte räcker som åtgärd, menar han.

– Som långsiktiga förvaltare har vi en skyldighet att hålla en standard som kan leva över tid. Vi måste åtgärda tekniska brister och sådant som passerat sin livslängd.

Enskilda möten väntar

Enligt Familjebostäders preliminära uppskattning skulle det, som nämnt, innebära en markant höjning av hyran.

– Efter en renovering gör vi en samlad bedömning av fastighetens och lägenheternas värde. Då spelar kvalitet, storlek, skick och närmiljö in. Vi kan också konstatera att hyresnivån där är förhållandevis låg, vilket gör att den procentuella ökningen blir stor.

– Vi vet att det finns en oro, men vi har en ganska bra bild av hur läget ser ut för våra boende. Vi ska ha samtal med var och en och då kan vi få en klarare bild av vad de kan anses klara av och inte.

Jörgen Holmqvist menar också att Familjebostäder är lyhörda för alla synpunkter.

– Gällande hyran blir det den en del av kommande förhandlingar med Hyresgästföreningen. Det går inte att nu säga var det slutar. Att vi tidigt redovisat nya, preliminära hyror är för att vi vill vara transparenta.